FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv10/04/2018

Förskott på arv vid underprisöverlåtelse

Mina föräldrar säljer nu sitt hus till min bror (vi är två syskon) för 500 tusen under marknadsvärdet, de vill gärna att det stannar i släkten. De sålde också sitt förra hus under marknadsvärdet till honom för ca: 15 år sen. Jag undrar om de kan göra så och har jag några rättigheter?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom dina föräldrar äger huset, har de också rätt att sälja det till vem de vill. Det finns inga krav på att behandla sina barn lika när det kommer till att göra affärer med dem.

Den dag era föräldrar avlider, är det dock annorlunda. I 6 kap 1 § ärvdabalken står att "vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett." Gåva har här getts en ganska vid innebörd, och vid försäljningar av hus till underpris har i flera fall mellanskillnaden mellan priset och marknadsvärdet ansetts utgöra gåva enligt 6 kap 1 § ärvdabalken. Det antas att föräldrar vid sin bortgång vill behandla sina barn lika, och därför är huvudregeln att de gåvor ni båda fått av era föräldrar genom åren ska räknas bort som förskott på arvet (7 kap 2 § ärvdabalken). Din bror ska i så fall räkna av mellanskillnaden mellan priset han betalat och marknadsvärdet vid köpet som förskott på arv. Detsamma ska ni båda göra för de gåvor ni fått genom åren. Observera att detta inte gäller sådant ni fått som är normalt för föräldrar att ge sina barn, till exempel födelsedagspresenter av normalt värde, vardagliga gåvor eller gåvor som är normala för föräldrar att ge sina barn under uppväxten. Denna bedömning är inte så svår, utan du kan säkert själv avgöra vilka gåvor som inte faller in under denna kategori, och det är mycket möjligt att det endast är underprisöverlåtelserna av husen som inte anses utgöra normala gåvor.

Notera också att det i 6 kap 1 § ärvdabalken står att en gåva endast ska betraktas som förskott på arv "om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett." Dina föräldrar skulle därför kunna föreskriva att underprisöverlåtelsen inte ska betraktas ska förskott på arv, och i det fallet finns det inte mycket du kan göra. Också om det på annat sätt framgår att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv, så ska den inte göra det. I dessa fall behöver din bror inte avräkna gåvorna från det han ska ärva.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare