förskott på arv vid köp av fastighet till pris under marknadsvärdet

2017-11-26 i Sambo
FRÅGA
Hej,Kan det räknas som förskott på arv om min sambo köper min mors hus till ett pris under marknadsvärde? Marknadsvärdet är 384.000 kr men försäljningssumman är reducerad till 258.000 kr då det är en hel del reparationer som måste utföras på fastigheten; ny eldragning (ojordade kontakter), nytt yttertak och ny ackumulatortank.Anledningen till vi undrar om min sambo kan köpa huset är min syster. Hon har bestämt att huset skall säljas den dag min mor avlider och är en ganska bestämd kvinna i sina åsikter. Alltså har vi en del problem att förvänta oss i framtiden..Min mor vill dock att huset skall leva kvar i släkten till varje pris, då hennes far byggde huset i slutet av 30-talet. Hon anser att jag är den bäst lämpade att förvalta det arvet.Hur kan vi göra ett "vattentätt köp"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv är något som regleras i 6 kap. ärvdabalken. För att lagen ens ska kunna tillämpas räknas förskott på arv endast om det är till en arvinge, alltså inte till din sambo. Dessutom krävs det givetvis att det som lämnas i förskott faktiskt är att betrakta som ett förskott på arv. Just försäljning till underpris är något som räknas som en gåva som kan falla in som förskott på arv.

Om det är din sambo som köper huset, räknas detta inte som förskott på arv eftersom hen inte ingår i någon av de arvsklasser som lagen ställer upp, d.v.s barn, barnbarn, föräldrar, syskon, halvsyskon, morföräldrar [2 kap. 1-4 § ärvdabalken]. Problematiken som kan uppstå om din sambo köper huset är att det är hen som står som ägare och inte du själv. Därmed finns det ingen garanti för att huset kommer finnas kvar i släkten eftersom det är din sambo som bestämmer vad som händer med huset.

Detta kan dock lösas genom diverse bestämmelser i sambolagen. Om din sambo köper din mors hus, i det syftet att ni ska bo i det tillsammans så räknas det som samboegendom [3 § sambolagen]. Huset räknas även som gemensam bostad när någon av er äger denna och bostaden är till för er båda [5 § sambolagen]. Ni kan anmäla till inskrivningsmyndigheten [Lantmäteriet] att huset ska räknas som er gemensamma bostad även om endast en av er är lagfaren [5 § andra stycket sambolagen]. Det blir som ett slags skydd för dig, som innebär att din sambo inte får sälja, hyra ut eller upplåta huset med nyttjanderätt utan att du har lämnat ditt samtycke [23 § sambolagen]. Om din sambo skulle sälja, hyra eller upplåta huset trots att du inte lämnat ditt samtycke, kan du väcka talan och en domstol kan ogiltigförklara det som din sambo gjort [25 § sambolagen]. Det är dock superviktigt att du väcker talan inom 3 månader efter att du fick reda på att din sambo sålt, hyrt eller upplåtit huset till annan. Annars får du inte väcka talan [25 § andra stycket, sambolagen].

Om din sambo inte köper huset, finns det även andra möjligheter för att du ska få huset utan att det räknas som förskott på arv. Det är möjligt för din mor att ange att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv i ett gåvobrev. Följden av detta blir att gåvan inte ses som ett förskott på arv och beaktas inte vid arvskifte efter din mor. Dessutom innebär det också att gåvan är att betrakta som din egna egendom, som du får göra vad du vill med utan din sambos samtycke, OM din mor även skriver till att gåvan inte ska ses som förskott på arv samt att det ska ses som din enskilda egendom [4 § sambolagen].

Ett annat alternativ är att din mor testamenterar huset till dig. I sådana fall kan inte din syster sälja huset vid din mors död eftersom du har ärvt fastigheten.

Sammanfattningsvis finns det tre olika sätt som gör att din mors hus blir skyddat och därmed får leva kvar i släkten, samt att du får förvalta det. Dessa sätt är som ovan nämnt:

1.Låta din sambo köpa, men se till att kontakta inskrivningsmyndigheten för att försäkra att din sambo inte gör något. 2.Låta din mor ange i ett gåvobrev att huset inte ska ses som förskott på arv. 3.Låta din mor testamentera huset till dig och göra det till din enskilda egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga

Med vänlig hälsning,

Matilda Hetlesaether
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (501)
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (96548)