FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv01/03/2018

Förskott på arv vid köp

Hej

Min morfar har avlidit och min mormor har inte långt kvar.

Min mamma och hennes syster kommer att få sitt arv delat lika på det som finns kvar.

Det har nu visat sig att min mammas syster har köpt huset som mormor och morfar ägt och bott i fram till idag.

Köpet gjordes år 2004 till ett pris som var lägre än det mormor och morfar gav för huset 10 år innan.

Skall detta ses som förskott på arv? Skall tilläggas att marknadsvärdet på huset idag är mycket högre.

Mvh.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arvsrätten som primärt regleras i Ärvdabalk (1958:637). Syftet med hänsyn tas till förskott på arv är för att fördelningen av arvet skall ske jämt mellan arvingarna. I 6 kap. 1 § ÄB stadgas att gåvor ska ses som förskott på arv om inte anges specifikt vid gåvan överlämnande. Som du angett i informationen i samband med frågan handlar det inte om en gåva utan om ett köp. Den mellanskillnad som fanns mellan marknadsvärdet och det penningbelopp som din moster betalade är att anse som gåva. Har din mormor inte specifikt angett, skriftligt eller muntligt, att det inte ska ses som ett förskott på arv så ska det ses som ett förskott på arvet för din moster.

Om din mor och moster inte kan komma fram till huruvida det handlar om förskott på arv bör din mor kontakta tingsrätten och begära att en boutredningsman tillsätts för att reda ut saken, enligt 19 kap. 1 § ÄB.

Sammanfattningsvis är köp i normalfallet inte att betrakta som förskott på arv. Undantaget är om försäljningen sker under marknadsvärdet. Om det inte kan slutas en överenskommelse om vad som är ett förskott på arv så kan en dödsbodelägare begära tillsättning av en boutredningsman.

Med vänlig hälsning,

Ludwig IvarssonRådgivare