Förskott på arv vid gåva till barnbarn

2015-07-01 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Vi är 3 systrar och 2 av oss har 3 barn var, den 3:e har 1 barn. Kan vår mamma ge alla barnbarn en större summa pengar till var och en utan att det inverkar på vårt arv? Den 3:e systern m 1 barn påstår att det inte är möjligt.Vår mamma är änka sen 6 år.Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor om arv regleras främst i Ärvdabalken, ÄB, som du finner här.

Det är fullt möjligt att som arvlåtare ge en gåva till en eller flera av sina arvingar. Frågan som aktualiseras är då om gåvan påverkar framtida arv eller inte.

Barnbarn tillhör den första arvsklassen, dvs. de är bröstarvingar. Enligt ÄB 6 kap 1 § 1 meningen gäller som huvudregel att vad arvlåtaren under sin livstid har gett en bröstarvinge ska ses som förskott på arv. Detta under förutsättning att inget annat föreskrivits eller att det annars utifrån omständigheterna får antas att gåvan inte var menad som ett förskott på arv.

I detta fall finns dock ytterligare en aspekt att bedöma. Er mor vill ge gåvor till sina barnbarn. De är visserligen bröstarvingar, men inte arvingar vid gåvotillfället, eftersom alla ni tre systrar lever och därmed är de som ska ärva vid tidpunkten då gåvorna ges.

Praxis är inte helt entydig i frågan, men det mesta lutar åt att bedömningen skulle bli sådan att gåvan till barnbarnen trots allt inte ses som förskott på arv, då barnbarnen vid gåvotillfället inte står i tur att ärva er mor.

Givetvis är det bästa dock att tydligt ange på gåvobrevet vad som avses med gåvan, dvs. om den är att anse som förskott på arv för barnbarnen eller inte. Ska den ses som förskott på arv räknas den vid arvskiftet av från barnbarnens eventuella arvslott från mormodern. Ska gåvan inte betraktas som förskott på arv, ska den inte tas i beaktande vid ett eventuellt kommande arvskifte mellan syskon och barn efter avlidna syskon.

Gåvan till barnbarnen påverkar alltså inte er syskons arvslotter, då gåvan ju ges till barnbarnen och inte till er. Ert arv efter er mor ska alltså fördelas utan beaktande av gåvorna.

Med Vänliga Hälsningar

Emilia Ohlin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1237)
2021-06-13 Räknas gåva till barnbarn som förskott på arv?
2021-06-12 Arvsrättsliga konsekvenser vid försäljning av bostad till under marknadsvärdet
2021-06-12 Möjligheter att begränsa arv till bröstarvinge
2021-06-11 Hur värderas en gåva som varit förskott på arv?

Alla besvarade frågor (93336)