Förskott på arv vid gåva

2020-11-10 i Förskott på arv
FRÅGA
Min mor har gett bort sitt hus som gåva till min bror, hur kan det påverka mitt kommande arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsfördelning finns i ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är att en gåva till bröstarvinge utgör förskott på arv och att en avräkning därmed ska ske (6 kap. 1 § ÄB).

Det som händer är att gåvans värde vid gåvotillfället (man tar alltså inte ta hänsyn till eventuella värdeförändringar) ska läggas till din mors kvarlåtenskap som att de fortfarande fanns (6 kap. 3 § ÄB).

Undantag finns dock om din mor gett uttryck för att en avräkning inte ska ske antingen genom en viljeförklaring eller genom omständigheterna vid gåvans givare. Tex om hon testamenterat allt hon har till en bröstarvinge eller om alla bröstarvingar har fått liknande gåvor.

Det finns även två typer av värdeöverföringar till bröstarvinge som inte föranleder avräkningsskyldighet, 1) överföringar till barnet som kan ses som fullgörande av underhållningsskyldighet och 2) sedvanliga gåvor.

Sammanfattningsvis är arvsordningen sådan att du och dina syskon egentligen ska dela lika på dina föräldrars tillgångar när de går bort (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Har din mor nu gett bort sitt hus som en gåva till din bror så ska detta som huvudregel räknas av från hans arvslott OM inte din mor tydligt angett att det inte ska ses som förskott på arv genom tex ett gåvobrev.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Om du behöver mer juridisk hjälp kan du kontakta Lawline på info@lawline.se eller boka en tid med någon av våra jurister direkt på https://lawline.se/boka.

Tova Backman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1162)
2020-12-01 Kan jag bli arvlös?
2020-11-30 Förskott på arv
2020-11-29 Hur gör man om en gåva till barn inte ska betraktas som förskott på arv?
2020-11-29 Ska egendom som arvlåtare gett till bröstarvingar under sin livstid ses som förskott på arv eller gåva?

Alla besvarade frågor (86913)