Förskott på arv vid enskild egendom

2019-07-04 i Förskott på arv
FRÅGA
https://lawline.se/answers/75853 Frågan är: kommer värdet av den enskilda egendomen räknas bort från det totala arvet eller behöver de ge varsina barn dessa i gåva innan de dör, för att slippa ta med värdet av den enskilda egendomen i bouppteckningen. tack, men fick inte svar ang. själva värdet av den enskilda egendom, när kommer värdet räknas in eller gör det aldrig?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

I och med att delar av svaret finns i länken i frågan kommer jag enbart att redogöra för din följdfråga. Av 9 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) framgår det att när ett äktenskaps upplöses, av exempelvis ena makens död, ska makarnas gemensamma egendom fördelas genom bodelning. Vad som ska ingå i bodelningen är enbart markans giftorättsgods, dvs. allt det som inte är enskild egendom, 7 kap 1 § ÄktB.

Regler för själva bodelningen finns i 10–11 kap ÄktB där avräkning för makarnas skulder och övrigt ska tas med i beräkningen. Då detta inte direkt tillhör din fråga lämnar jag detta för stunden och ska istället konkretisera med ett exempel. För att förstå exemplet ska bara nämnas att det i 10 kap 1 § ÄktB står föreskrivet att det enbart är makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen och att det av 11 kap 3 § ÄktB framgår att makarnas giftorättsgods ska adderas för att sedan delas mellan dem.

A och B är gifta och har var sitt särkullsbarn. A har 100 000 kr varav 50 000 kr är enskild egendom och B har 100 000 varav 50 000 kr är enskild egendom, ingen av dem har några skulder. B avlider och en bodelning upprättas. Det är nu enbart egendomen som inte är enskild som ska ingå, dsv. 50 000 + 50 000 = 100 000. Dessa 100 000 ska sedan delas i 2 och fördelas på vardera maken. Detta betyder att A kommer att få 50 000 och B:s arvingar kommer att erhålla B:s 50 000 kr, på grund av arvsordningen i 2 kap 1 § ärvdabalken (ÄB). Vad jag vill få fram av detta exempel är att den enskilda egendomen helt lämnas utanför bodelningen och den andra maken och dennes arvingar.

Som svar på din fråga kommer inte värdet av den enskilda egendomen att avräknas på arvet om den som har enskild egendom enbart har ett barn. Har personen fler barn kommer dock den delen att räknas som förskott på arv mellan den personens barn om det inte finns ett gåvobrev som uttrycker att gåvan inte ska anses vara förskott på arv, 6 kap 1 § ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle Nordin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1111)
2020-06-22 Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?
2020-06-21 Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?
2020-06-21 Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?
2020-06-17 Värdering av förskott på arv - fast egendom

Alla besvarade frågor (81800)