Förskott på arv vid avsaknad av gåvobrev?

Hej! Jag har en fråga till er. För 5 år sedan så lurade min bror min mamma på 81 000 kr. Hans dotter och hennes kille hade fördärvat mammas badrum och min mamma ville inte betala 81 000 kr . Då tog min bror ut 81 000 kr från min mammas konto och betalade sin dotter. Det blev polisanmält, men blev nerlagt. Min mamma hade inte kontakt med sin son på fem år. Min mamma gav mig 81 000 kr för hon ville vara rättvis. I november förra året dog min mamma, och då kom min bror. Nu har han börjat bråka om pengar vid bouppteckningen. Är det så att de 81 000 kr som jag fick som gåva kan räknas med som ett förskott på arvet? Det finns inga gåvobrev. Min bror vill ju ha så mycket pengar som möjligt, så jag undrar om han kan åberopa något om dessa 81 000 kronorna? 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om förskott på arv finner man i 6 kap i Ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1). Där framgår det av den första paragrafen att det som arvlåtaren under sin livstid har gett sina bröstarvingar ska avräknas som förskott på arv, om ingenting annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Det innebär att man i lagen förutsätter att de gåvor som bröstarvingarna har fått ska vara förskott på arv så länge inte motsatsen kan bevisas. Anledningen till detta är att man i lagstiftningen har antagit att en förälder vill behandla alla sina barn lika.

Tyvärr, så innebär det för din del att de 81 000 kr som du erhöll i gåva av din mamma alltså kommer att räknas som förskott på arv om det inte kan bevisas att hon ville motsatsen. Det kan dessvärre bli svårt att bevisa, eftersom att det som du beskriver inte finns något gåvobrev som uttrycker detta. Det är därför sannolikt att han skulle få igenom ett eventuellt åberopande om förskott på arv. Givetvis så är det dock även så att de 81 000 kr som din bror tog ut från kontot också räknas som ett förskott på arv enligt samma regler. 

Hoppas att detta svar var till hjälp, och lycka till!

Med vänliga hälsningar, 

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning