Förskott på arv - värderingstidpunkten för gåvan

Vid bouppteckning skall det som finns i dödsboet tas upp samt en gåva. Om gåvan - en fastighet- gavs bort 1995 och personen som gav bort fastigheten avled 2013. Hur sätter man värdet på gåvan? Är det värdet på fastigheten 1995 eller värdet på fastigheten 2013? Önskar svar snarasts då bouppteckninge är i morgon. Tack på förhand. Mvh Maud

Lawline svarar


Hej!

Tack för din fråga.

Om förskott på arv har lämnats innan personen i fråga avled gäller som huvudprincip att det värde som egendomen hade vid gåvotillfället ska användas. Därför bör kvarlåtenskapens värde ökas med det värde som fastigheten hade 1995. Det är även detta värde som bör avräknas från gåvomottagarens arvslott.

Reglerna om förskott på arv finns i ärvdabalken 6 kap. https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning