Förskott på arv, värdering och avräkning

2016-01-14 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej !Mina föräldrar har redan gett oss,mig och min bror medans de var vid sina sinnens fulla bruk så att säga. Min bror fick en tomt med en stuga på och jag tror det står att han fått den som gåva. Jag har fått en tomt utan byggnader plus en sk hemmansdel(fungerar mest för jakträttighet) de är inte gåvor utan endast överskrivna på mig.Men det är här jag blir lite fundersam på hur förskott på arv fungerar när de sedan avlider.Tomt plus byggnad har ju ett större värde rent penningamässigt.Hälsning
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Som huvudregel räknas gåvor till bröstarvingar som förskott på arv och detta förskott ska räknas av vid arvsskiftet senare, vilket framgår av Ärvdabalken 6 kap 1 §. Om en gåva inte ska räknas som förskott på arv måste det anges i gåvobrev eller liknande.

Genom att vederlagsfritt skriva över tomten och hemmansdelen på dig utan vederlag så är de att anse som en gåva, och lagtexten i ärvdabalken säger "vad arvlåtare har gett..", det krävs alltså inget gåvobrev eller utfästelse för det ska räknas som förskott på arv.

Den gåva du har fått och den gåva din bror har fått har olika högt värde. Det kommer att regleras när arvet fördelas efter era föräldrars död, då värdet på gåvan (beräknat vid gåvotillfället, 6 kap 3 §) ska räknas av. Har din bror gåva ett högre värde kommer det alltså avräknas en större del för honom.

När man avräknar så först ökar man boet med värdet för gåvan.
Säg att din brors gåva är värd 200 000 kr och din gåva är värd 100 000 kr. När era föräldrar avlidit finns 500 000 kr i boet. Då ökas först boets tillgångar med värdet för gåvorna, dvs det blir 500 000 + 200 000 + 100 000 kr = 800 000 kr. Om ni är två syskon och inget testamente finns utan ni delar på arvet (ärvdabalken 2 kap 1 §) så innebär det att ni får 400 000 kr vardera. Din bror har redan fått en gåva om 200 000 kr, så han får 400 000 - 200 000 kr = 200 000 kr ur boet. Du har redan fått en gåva om 100 000 kr så du får 400 000 - 100 000 kr = 300 000 kr ur boet.
På så vis jämnas ev orättvisor ut.

OBS att om era föräldrar i er brors gåvobrev angett att gåvan inte ska ses som förskott på arv avräknas den inte. Om era föräldrar har ett testamente där någon av er barn tillskiftas enbart laglotten eller mer än arvslotten så stämmer heller inte exemplet, utan det gäller som huvudregel och om inget annat finns avtalat eller angivet i testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga, är något oklart så kommentera gärna frågan så ska jag försöka reda ut det.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1137)
2020-09-19 Hur påverkas jag om ett syskon får ett förskott på arv?
2020-09-16 Utgör en penninggåva till bröstarvinge förskott på arv?
2020-09-16 Försäljning av fastighet till underpris och förskott på arv
2020-09-15 Fastighet i gåva - förskott på arv?

Alla besvarade frågor (84164)