Förskott på arv värdering

2021-04-08 i Förskott på arv
FRÅGA
Änkeman, 2 barn. Ett av barnen får fastighet i gåva. Förskott på arv, taxv. 400.000 kr.Fråga 1: Hur avräknas gåvan vid framtida dödsfall av fadern ??Fråga 2: Taxv. eller marknadsvärde vid gåvotillfället ?? Taxv. eller marknadsvärde vid dödsfallet ??Fråga 3: Kan barnen enas om ett värde vid arvskifte ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Svar fråga 1: Gåvans värde räknas in i det totala arvsbeloppet, men avräknas sedan från den arvsdel som personen i fråga redan har fått ett förskottet enligt 6 kap 1 § ÄB. Jag ska ställa upp ett exempel som mer noggrann förklaring:

1: Detta innebär att om värdet på förskottet är cirka 500 000 kr.

2: och det totala arvet är på 2 miljoner (inräknat förskottet på 500 000 kr, detta förskott finns ju inte så att säga i verkligheten, utan det återfinns då "bara" 1,5 miljoner kr i arv).

3: Så ska varje barn (2 i detta fall) få 1 miljon kr i arv.

4: Men eftersom den ena redan har fått 500 000 kr i arv, ska detta avräknas dennes lott.

5: Detta innebär att personen som har fått ett förskott bara får ärva 500 000 kr, medan det andra barnet får ärva resterande 1 miljoner.

Svar fråga 2: Vid förskott på arv så räknar man med värdet på förskottet, när förskottet ges enligt 6 kap 3 § ärvdabalken (ÄB). Förskottet ska värderas till sitt marknadsvärde (dvs verkliga värde, lite slarvigt uttryckt) då taxeringsvärdet är en bedömning utifrån marknadsvärdet.

Svar fråga 3: Värdet kan inte bestämmas av barnen enskilt, utan en rimlig bedömning av marknadsvärdet på fastigheten ska ske. Om värdering var att taxvärdet = 400 000 kr, så var marknadsvärdet någonting mellan 525 000 - 550 000 kr. Då är det det värdet som ska uppges och användas i beräkning. Inget annat.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?