Förskott på arv till efterarvsberättigat särkullbarn

2016-05-22 i Förskott på arv
FRÅGA
Min pappa var gift med en kvinna som dog 1996 och hon hade ett barn som skulle ärva henne, men han avstod till förmån för min pappa, för att som jag förstår, ta ut arvet när pappa dör. Nu säger pappa att han vill betala ut arvet till honom innan han dör. Är detta möjligt? Hur gör man och måste det registreras någonstans för att det ska gå rätt till?
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kvinnans barn i den situationen du beskriver har rätt att få ut sitt arv direkt, vilket inte hade varit fallet om denne hade varit parets gemensamma barn. Detta framgår av 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). När han/hon avstod från arvet från sin mamma till förmån för din pappa blev han/hon berättigad till så kallat efterarv som utgår när den efterlevande maken, din pappa, avlider (3 kap. 2 och 9 §§ ÄB).

Att din pappa vill betala ut arvet innan han dör är fullt möjligt. Detta ses som förskott på arv och behöver inte registreras eller något liknande. Sådant förfarande ses i lagens mening som gåva och presumeras vara förskott på arv (se 6 kap. 1 § ÄB).

Det är dock inte säkert att ett sådant förskott kommer innebära att kvinnans barn inte kommer få ut något arv alls när din pappa avlider. Detta beror på att när man räknar ut arvslotter och efterarv räknar man inte på exakta belopp utan på kvotdelar. Om din pappas totala förmögenhet har ändrats sedan kvinnan dog (vilket verkar troligt eftersom hon avled för längesen) påverkar alltså detta hur mycket barnet kommer få i efterarv. För att vara helt säker på att barnet inte kommer få något i efterarv måste alltså din pappa veta exakt hur stor hans förmögenhet kommer vara när han avlider, vilket av förklarliga skäl är svårt.

För att öka förståelsen gör jag ett räkneexempel: Vi säger att när kvinnan dog uppgick hennes kvarlåtenskap till 500 000 och även din pappas egendom uppgick vid tidpunkten för hennes dödsfall till 500 000. Hennes 500 000 gick till din pappa eftersom kvinnans barn avstod från sitt arv till förmån för din pappa. Detta innebär att 50 % av pappans totala förmögenhet efter kvinnans död ska utgå i efterarv vid hans frånfälle (1 000 000/2=500 000). När din pappa sedan dör säger vi att hans egendom uppgår till bara 600 000. Detta innebär att 300 000, dvs 50 %, kommer gå till kvinnans barn i efterarv. Resterande 300 000 går till din pappas arvingar.

Det är emellertid lika troligt att värdet på hans egendom har ökat från 1 000 000 istället för att minskat som det hade gjort i mitt exempel. Det är alltså väldigt svårt att veta vilket belopp kvinnans barns efterarv kommer uppgå till och därför kan man inte vara helt säker på att inget efterarv kommer utgå när förskottet på arvet ges ut. Det är nämligen så att när en arvinge får förskott på arv ska förskottets belopp subtraheras med dennes arvslott. Värdet på gåvan adderas även på den avlidnes totala förmögenhet. Hade kvinnans barn i det tidigare exemplet fått ett förskott på exempelvis 200 000 innan pappan avled hade denne alltså ändå fått ut 200 000 i efterarv (600 000 + 200 000 = 800 000. 50 % av 800 000 är 400 000. 400 000 - 200 000 = 200 000).

Eftersom värdet på folks totala egendom skiftar ständigt går det alltså inte att veta om kvinnans barn inte kommer få ut något i efterarv när din pappa avlider om han har givit ett förskott på arvet till kvinnans barn.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll