Förskott på arv till bröstarvinge

Hej! Min far gick bort i fjol och lämnade efter sig fru och fyra gemensamma barn i äktenskapet. Vi alla 4 barn är alltså bröstarvingar. Min mor har alltså ärvt allt av hans förmögenhet och vi bröstarvingar får vänta på vårat arv den dagen våran mor har gått bort? Min fråga är kan min mor ge en väldigt dyr bil som tillhörde min far till mitt ena syskon "som ett förskott på arvet", utan att kompensera dem andra 3 syskonen med ett livärdigt belopp som bilen är värd, och inte informera alla andra 3 syskonen att 1 syskon får den här "gåvan"? Det är väl bara särkullebarn som får möjlighet till arvet i förväg (som inte finns i denna historia)? Förutom att det är moraliskt tveksamt undrar jag om det finns juridiska tveksamheter i denna fråga?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till frågor om arv hittar vi oftast svaren i Ärvdabalken (ÄB). Där finns bland annat information om efterarv och förskott på arv, vilket jag går igenom nedan. Jag tolkar din fråga som att den handlar om två saker - dels arvet efter din mor och dels arvet efter din far. När det gäller din mors arv regleras förskott på arv i 6 kap. ÄB och gällande arvet efter din far regleras din och dina syskons efterarvsrätt i 3 kap. ÄB.

Förskott på arv
När en arvlåtare (din mor) ger en gåva till en bröstarvinge (ditt syskon) antar man att gåvan är ett förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Om din mor dessutom uttryckt att hennes vilja är att gåvan ska vara ett sådant förskott bör det vara utgångspunkten. Vid förskott på arv minskar gåvomottagarens arvsrätt med ett lika stort belopp som gåvan utgjorde. När din mor går bort kommer du och dina andra syskon alltså ärva mer än det syskon som mottog bilen.

Efterarvsrätt
När din far gick bort ärvde din mor hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Det innebär att hon inte kan förfoga över tillgångarna på vilket sätt hon vill - hon får exempelvis inte testamentera bort kvarlåtenskapen efter din far (3 kap. 2 § 1 st. ÄB). Hon får inte heller minska kvarlåtenskapens värde avsevärt, till exempel genom att ge bort tillgångar som gåva. Jag beskriver denna begränsning mer detaljerat under nästa rubrik nedan. Allt detta för att du och dina syskon har rätt till efterarv efter er far när din mor går bort. Fördelningen av arvet verkar gått rätt till vid din fars bortgång.

Beräkning av efterarvsrätt vid värdeminskning i förmögenhetsmassan
Huvudregeln vid efterarv är att du och dina syskon, vid din mors bortgång, ska ärva en lika stor kvotdel av hennes kvarlåtenskap som arvet efter din far utgjorde i hela hennes förmögenhetsmassa när han gick bort (3 kap 2 § ÄB). Om din mor exempelvis ärvde din fars 10 kronor och hennes totala förmögenhetsmassa då uppgår till 100 kronor ska har ni rätt till 10/100 kronor av hennes kvarlåtenskap vid hennes bortgång. Därutöver finns bestämmelser som reglerar vad som händer om egendomsmassan minskat i värde när din mor går bort. Lagregeln hittar vi i 3 kap 3 § 1 st. ÄB och den innebär att om värdet på gåvan till ditt syskon var så stort att det inskränkte på arvet efter din far beräknas efterarvingarnas (som inte mottagit någon gåva) andel som om minskningen av förmögenhetsmassan aldrig hade skett. I beräkningen av efterarvsrätten ska alltså kvarlåtenskapen bedömas vara lika stor som den var innan ditt syskon mottog bilen av din mor.

Laglott
Det är inte endast särkullebarn som har rätt att få ut sitt arv i förväg. Du och dina syskon hade kunnat begära ut er laglott vid er fars bortgång. Laglotten är bröstarvingens lagstadgade rätt till arv och den går inte att testamentera eller avtala bort (7 kap. 4 § ÄB). Förskott på arv kan dock inskränka på laglotten och vid beräkningen av syskonens arv efter er mor ska även laglotten tillhörande syskonet som mottagit förskott minskas (7 kap. 2 § ÄB).

Slutsats
Din mor har rätt att ärva din far vid hans bortgång. Du och dina syskon har dock rätt till efterarv efter honom och det finns begränsningar i hur din mor får förfoga över egendomen. Minskningen av din fars förmögenhetsmassa, till exempel genom förskott på arv till ett av barnen, ska inte minska de andra syskonens rätt till efterarv. Beroende på värdet på din mors kvarlåtenskap när hon går bort kan det innebära att syskonet som fått ett förskott på arv ärver mindre än de andra eller inte alls eftersom förskott kan inskränka på en bröstarvinges laglott. Det är arvlåtarens rätt att ge förskott på arv och arvtagare kan inte begära ut sådant mot arvlåtarens vilja.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sanna WarnemyrRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”