Förskott på arv till barnbarn

2017-09-10 i Förskott på arv
FRÅGA
Min Mamma ger en massa pengar till ett av våra barn. Min bror och jag har ingen kontakt. Om min Mamma dör, kommer allt hon gett till min son att sättas på min Arvslott?Så att jag kan bli skyldig min bror pengar.Sonen är 20 år.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är visserligen att gåvor till bröstarvingar ska ses som förskott på arv, och ska avräknas från arvslotten om inte t.ex. ett gåvobrev säger något annat. Ett barnbarn är dock inte bröstarvinge till morförälder, så länge modern är vid liv, och bestämmelsen är således inte aktuell. För att en gåva till ett barnbarn, som inte är bröstarvinge, ska räknas som förskott på arv måste det framgå att gåvan ska räknas som just förskott, annars är det enbart att anse som en gåva.

Det finns även en regel som förstärker laglottsskyddet i ärvdabalken 7 kap. 4 §. Ifall givaren är nära döden och ger gåvor för att kringgå successionen, är det att likställa med testamente och gåvorna ska återbäras och inräknas i kvarlåtenskapet. Skulle denna regel vara tillämplig kommer det dock inte anses vara en del av din arvslott.

Utifrån förutsättningarna i din fråga finns det ingenting som tyder på att du kommer att vara skyldig din bror pengar.

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1237)
2021-06-13 Räknas gåva till barnbarn som förskott på arv?
2021-06-12 Arvsrättsliga konsekvenser vid försäljning av bostad till under marknadsvärdet
2021-06-12 Möjligheter att begränsa arv till bröstarvinge
2021-06-11 Hur värderas en gåva som varit förskott på arv?

Alla besvarade frågor (93079)