Förskott på arv till barnbarn

Ett barnbarn fick köpa sin mormors lägenhet när hon levde för 750 000, lägenheten var värderad till 1,1 miljon.

Mormodern dog i december 2016. Kvar är en dotter och 2 barnbarn (deras mamma avliden).

Hur ser fördelningen av arvet ut till det andra barnbarnet och den kvarlevande dottern ?

Ska barnbarnet som köpte lägenheten utan dom andras vetskap betala mellanskillnad som lägenheten var värderad till?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Till att börja med kan det fastslås att både dottern och barnbarnen är att anses som bröstarvingar. Den rättsliga frågan som du beskriver är den rörande förskott på arv som regleras i 6 kap Ärvdabalken (ÄB). I 6 kap 1 § ÄB stadgas "Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett". Detta innebär att det som givits som gåva är att anse som förskott och kan därigenom avräknas från arvet. Att få köpa lägenheten för 350 000 kr mindre presumeras vara en gåva och kan då avräknas. Det som skulle kunna förändra situationen är att den avlidna mormodern tydligt har förklarat att det inte är att anse som ett förskott på arv. I 6 kap 4 § ÄB stadgas att en bröstarvinge som mottagit förskott på arv ej kan bli återbetalningsskyldig om förskottet är större än arvet denne var berättigad till. Således kan barnbarnet inte bli skyldigt att ålägga några andra tillgångar än de som denna skulle ha ärvt.

Dock så finns det genom det förstärkta laglottsskyddet i ÄB 7 kap 4 § ÄB en möjlighet för dottern och det andra barnbarnet att få ut ett större belopp. Förutsättningarna är att gåvan är given kort innan döden var väntad eller då givaren kan förvänta sig att dra nytta av egendomen fram till sin död. Beroende på när barnbarnet förvärvade lägenheten eller om mormodern fick bo kvar i lägenheten fram till sin död skulle detta laglottsskydd alltså kunna spela in.

Enligt 7 kap 1 § ÄB är dottern då berättigad till ¼ av arvet och det andra barnbarnet till ⅛ av arvet. Beroende på vilka andra tillgångar som finns i dödsboet skulle de här alltså kunna bli aktuellt med en viss återbetalning för barnbarnet som köpte lägenheten.

Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning