Förskott på arv till barnbarn?

Hej! Min farfar har för tio år sen lämnat sitt hus som gåva till sin sondotter. Vid 2005 som detta skedde så var sondottern 10 år gammal. Min farfar hade två söner varvid den ene gick bort i en trafikolycka, vilket lämnade mig som bröstarvinge. När den dagen kommer då min farfar går bort, vad gäller då mig som bröstarvinge? Har det gått korrekt till att istället för att min farfar lämnade sitt hus som gåva till sin son så gjorde dom det åt sondottern. Räknas det som ett förtida arv åt sonen trots att huset lämnades som gåva åt sondottern? 

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!
Huvudregeln är enligt 6:1 Ärvdabalken att det arvlåtaren under sin livstid har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren. Men eftersom det i svenskt rätt enbart kan ske förskott på arv till närmaste arvlåtare kommer denna gåva ej att avräknas på hennes pappas arv efter hennes farfar.

Linnea HedmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning