Förskott på arv till arvinge som är större än kvarlåtenskapen

2017-02-28 i Förskott på arv
FRÅGA
1995 fick jag som gåva ett sommarhus värt 200000 av min far som sedan avlider 1999. Min mor som då lever har ju förfoganderätt över kvarlåtenskapen fram till sin död 2017.När min mor avlider finns endast 50000 i kontanter kvar. I gåvobrevet saknas att detta inte är ett förskott på arv, men kompletteras i samband med min fars bouppteckning av min mor som i tingsrätt gått ed på att detta inte är ett förskott på arv.Vi är två bröstarvingar.Hur blir arvet efter vår mor när det endast finns 50000 i kontanter kvar.Blir jag som fick gåvan skylldig den andre bröstarvingen kontanter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.

Som jag förstår det så lyckades du bevisa att gåvan inte var förskott för arv. Om så är fallet så kommer ju gåvan inte att påverka ditt arv över huvud taget, utan du får lika mycket som den andre bröstarvingen, dvs hälften var. Du kommer i vart fall inte behöva betala tillbaka något trots att gåvan var större än kvarlåtenskapen, om gåvan ändå räknas som ett förskott. Det framgår direkt av 6 kap. 4 § ÄB.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppkommer så återkom gärna till oss!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?