Förskott på arv till annan än bröstarvinge

2016-04-28 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Min undran är: En barnlös bror har avlidit. Kvar som arvingar finns en syster plus syskonbarn efter en avliden syster. Brodern har för en kort tids sedan sålt egendom till underpris till ett av syskonbarnen. Skall nu de övriga syskonbarnen och systern kompenseras för det i bouppteckningen?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att sälja en egendom till underpris skulle kunna klassas som ett förskott på arv till den del kostnaden understiger marknadsvärdet på egendomen. Gåvodelen blir alltså mellanskillnaden mellan betalning och marknadsvärde, vilket i sin tur blir det belopp som blir föremål för avräkning. De här reglerna hänför sig dock som huvudregel bara till bröstarvingars rätt till att få ut sin arvslott. Om det handlar om bröstarvingar ska avräkning ske av det förskott som givits. I ert fall är det inga bröstarvingar inblandade och då ska avräkning endast ske om det har föreskrivits något om det i ett testamente, eller om det av omständigheterna framgår att avsikten med försäljningen till underpris var en fråga om förskott på arv. Dessa bestämmelser framgår av 6 kap. 1 § Ärvdabalken.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1143)
2020-09-28 Hur ska värdet på ett förskott på arvet beräknas?
2020-09-26 Gåva av fastighet och förskott på arv
2020-09-26 Ge fastigheten som gåva till ett av barnen
2020-09-23 Kan det utgöra förskott på arv att skänka pengar till sitt barn barn?

Alla besvarade frågor (84535)