Förskott på arv som brorsdotter

2017-12-25 i Förskott på arv
FRÅGA
Gäller förskott på arv. Hej. Jag har haft en farbror som nu har avlidit. Min farbror hade inga egna barn eller nån familj. Min farbror har skrivit testamente där det står att jag och min syster ska ärva allt efter honom med hälften var. Min syster har sedan skrivit över min farbrors bil på henne. Så jag undrar om det räknas som förskott på arv när det finns ett testamente där han uttrycker sin vilja att vi ska, jag och min syster dela lika på hans arv vid hans bortgång. Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om arv finns till stor del i ärvdabalken (ÄB). Det framgår inte av din fråga om farbrodern avled före eller efter din syster mottog bilen. Men utifrån hur din fråga är formulerad har jag i mitt svar utgått från att farbrodern avled efter att bilen överlåtits till din syster. Om situationen är en annan så är du välkommen in med en ny fråga!

I 6 kap. 1 § ÄB finns reglerna som reglerar förskott på arv. Där framgår det att gåvor som arvlåtaren har gett till någon som inte är en bröstarvinge inte ska avräknas som förskott på arv, om inte motsatsen framgår av ex. ett gåvobrev. Definitionen av vem som är bröstarvinge finns i 2 kap. 1 § ÄB. En bröstarvinge är den avlidnes närmaste arvingar, det vill säga barn och barnbarn i rakt nedstigande led. Således är varken du eller din syster farbroderns bröstarvinge.

Skyldigheten att avräkna gåvan som ett förskott på arv måste framgå redan vid gåvotillfället eller annars genom testamente. Av förarbetet till bestämmelsen framgår att det inte måste ha skett någon uttrycklig viljeförklaring om att gåvan ska utgöra förskott på arv, utan det räcker att arvlåtarens vilja kommit till uttryck på ett annat uppfattbart sätt.

ALLTSÅ

Det innebär alltså att om din farbror gav bilen till din syster under sin livstid så finns en presumtion om att bilen inte ska ses som förskott på arv. Den presumtionen kan dock brytas om det på annat sätt framgår att bilen ska utgöra ett förskott på arv.

Hoppas att det här besvarade din fråga!!

Sara Nordekvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?