Förskott på arv - skuld eller just förskott?

2015-12-11 i Förskott på arv
FRÅGA
Räknas förtida arv som skuld
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Förskott på arv, eller som du uttrycker förtida arv, regleras i 6e kapitlet ärvdabalken. Se här

Som höres på namnet ses det som ett förskott på arvet och dras senare av vid fördelningen av arvet när givaren avlidit. För att undvika att gåvor exempelvis ska ses som förskott på arv kan ett gåvobrev skrivas i samband med överlåtelsen. I gåvobrevet ska det uttryckas att gåvan inte ska ses som ett förskott på arvet. Reglering av detta gåvobrev kan finnas i 6e kapitlet 1§ ärvdabalken

Yvette Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1237)
2021-06-13 Räknas gåva till barnbarn som förskott på arv?
2021-06-12 Arvsrättsliga konsekvenser vid försäljning av bostad till under marknadsvärdet
2021-06-12 Möjligheter att begränsa arv till bröstarvinge
2021-06-11 Hur värderas en gåva som varit förskott på arv?

Alla besvarade frågor (93111)