Förskott på arv - skuld eller just förskott?

Räknas förtida arv som skuld

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Förskott på arv, eller som du uttrycker förtida arv, regleras i 6e kapitlet ärvdabalken. Se https://lagen.nu/1958:637#K6

Som höres på namnet ses det som ett förskott på arvet och dras senare av vid fördelningen av arvet när givaren avlidit. För att undvika att gåvor exempelvis ska ses som förskott på arv kan ett gåvobrev skrivas i samband med överlåtelsen. I gåvobrevet ska det uttryckas att gåvan inte ska ses som ett förskott på arvet. Reglering av detta gåvobrev kan finnas i 6e kapitlet 1§ ärvdabalken

Yvette LindRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning