Förskott på arv - skuld eller just förskott?

2015-12-11 i Förskott på arv
FRÅGA
Räknas förtida arv som skuld
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Förskott på arv, eller som du uttrycker förtida arv, regleras i 6e kapitlet ärvdabalken. Se här

Som höres på namnet ses det som ett förskott på arvet och dras senare av vid fördelningen av arvet när givaren avlidit. För att undvika att gåvor exempelvis ska ses som förskott på arv kan ett gåvobrev skrivas i samband med överlåtelsen. I gåvobrevet ska det uttryckas att gåvan inte ska ses som ett förskott på arvet. Reglering av detta gåvobrev kan finnas i 6e kapitlet 1§ ärvdabalken

Yvette Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1157)
2020-11-21 Hur behandlas gåvor vid arvsfördelning?
2020-11-14 Fråga om när en gåva till bröstarvinge kan anses utgöra förskott på arv samt det förstärkta laglottsskyddet
2020-11-10 Förskott på arv vid gåva
2020-11-08 Förskott på arv och likadelning mellan barn och barnbarn.

Alla besvarade frågor (86567)