Förskott på arv samt adoptivbarns rätt till arv

hej.

Min morfar gick nyligen bort, han ägde ett fritidshus. Han hade två barn varav en är min mamma. Hon är däremot adopterad av honom och hennes mamma var gift med honom. Hon gick bort för många år sedan.

I vilket fall, det här fritidshuset skrevs över på hans son för 10 år sedan. Är det lagligt rätt att han får det huset och hon inte får någon del i det?

Mvh 

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Först vill jag klargöra att det inte spelar någon roll att din mamma var adopterad - hon anses ändå som en bröstarvinge och jämställs med ett biologiskt barn i det här sammanhanget, se 4:8 FB https://lagen.nu/1949:381#K4P8S1 .

Bröstarvingar (den avlidnes barn, barnbarn osv.) bör enligt lagstiftaren behandlas lika i arvshänseende och därför få lika stora andelar av kvarlåtenskapen efter den avlidne (arvlåtaren). På grund av detta finns det regleringar om förskott på arv i 6 kap ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K6. Dessa innebär att det som en bröstarvinge har fått av arvlåtaren under den tid denna levde ska ses som ett förskott på det kommande arvet. Detta innebär att värdet fritidshuset hade vid gåvotillfället dras av från din morfars sons andel av arvet efter hans far. 

Vissa undantag finns däremot där gåvan inte ska anses som förskott på arv. Ifall din morfar uttryckt att gåvan inte ska anses som förskott på arv ska den inte göra det. Även om det med hänsyn till omständigheterna inte bör ses som förskott ska det inte heller göra det, 6:1 ÄB https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1 .

Sammanfattningsvis kan sägas att avräkning ska ske på din morfars sons arv med värdet på fritidsfastigheten vid gåvotillfället, om din morfar inte har uttryckt att gåvan inte ska anses som förskott på arv.

Vänliga hälsningar

Beatrice RohdinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning