Förskott på arv, sälja skog och mark för 1 krona till barn

Förskott av arv ?

I Lantmäteriets protokoll rörande fastighetsreglering , där vår mor ( nu död)

sålt skog o mark för en krona till ett av barnen i familjen

står det så här :

Redogörelse

Fastighetsreglering sker för att utöka bostadstomten x.

Överenskommelsen om fastighetsreglering har träffats, se åktbilaga xx.

Fastighetsreglering är vesäntligen utan betydelse för fordringsägare och rättsägare.

Betyder det att övriga barn kan åberopa att det rör sej om ett förskott på arv.

Enkronas köpet är ca 1600 kvadratmeter tomt/mark/skog.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att sälja skog och mark för en krona till ett av sina barn bör anses utgöra en gåva och därmed förskott på arv. Detta på grund av handlingens till övervägande del karaktär av benefik handling, det vill säga en handling som ej krävt någon egentlig motprestation. I 6 kap. 1 § ärvdabalken (HÄR) anges att gåvor som arvlåtaren gett sina bröstarvingar under sin livstid ska utgöra förskott på arv om inte annat föreskrivits vid tillfället för gåvan eller om annat kan antas ha varit avsett. Av denna paragraf omfattas inte bara renodlade gåvohandlingar utan även sådana till övervägande del benefika handlingar som det här är fråga om.

Konsekvensen av detta blir att "gåvans" värde (värdet av skogen och marken) ska läggas till i kvarlåtenskapens värde vid beräkningen av arv- och eventuella testamentlotter. För att räkna ut varje arvinges arvslott vid förskott på arv använder man följande formel: arvslotten = (behållningen i boet + förskottet) / antalet arvingar.

Skulle den andelen skog och mark som enkronasköparen förvärvat vara värd totalt sett mer än sin rättmätiga arvslott kommer enkronasköparen inte kunna få ut något mer från arvet efter mamman. Detta då enkronasköparen anses redan ha fått ut sitt arv. Enkronasköparen kan alltså komma att bli utan (ytterligare) arv från mamman, men kan inte tvingas betala något till dödsboet. Detta framgår av 6 kap. 4 § ärvdabalken (HÄR). I detta fall (det vill säga att värdet av "gåvan" är större än vad som kan avräknas från arvslotten) blir formeln följande: arvslotten = (behållningen i boet + arvslotten) / antalet arvingar.

Svaret på din fråga är alltså att ja en sådan handling som det här är fråga om är troligen att anse som förskott på arv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Matilde Kyrö

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”