Förskott på arv, preskription

2014-12-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej.. Har lånat pengar av en nära anhörigt 2003 för att köpa en bil, nu när personen avled i september 2014 har de blivit bråk om arvet, nu kräver en av arvtagen att dessa pengar betalas tillbaka eftersom de har hittat utskriven kontoutdrag ett bank från 2003 i en mapp där lånet redovisas som postväxel, med inte de bankutdrag från den andra banken från där skulden betalts igen! Dessa transaktioner har spårlöst försvunnit och går inte att finnas! Så min fråga är.. när preskriberas banktransaktioner så de inte räknas som förskott på arv.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om förskott på arv hittar du i Ärvdabalk (ÄB) här

Reglerna om Preskription hittar du i Preskriptionslagen här

Ett förskott på arv preskriberas inte, allt som en arvlåtare givit under sin livstid till en arvtagare och som räknas som ett förskott på arv ska räknas av mot arvtagarens arvslott (ÄB 6:1).

Om du tillhör den första arvsklassen (bröstarvinge) alltså barn, barnbarn, barnbarnsbarn till den avlidne finns det en presumtion för att gåva som lämnats under den avlidnes livstid ska räknas som förskott på arv. Det betyder att om det inte avtalats om eller framgår av omständigheterna i övrigt att gåvan inte ska räknas som förskott på arv måste du räkna av detta förskott mot din arvslott. (ÄB 6:1)

Om du inte tillhör första arvsklassen, du kanske är ett syskon eller syskonbarn till den avlidne, finns inte denna presumtion om förskott på arv. Då måste det framgå av avtal eller av omständigheterna i övrigt att det var tänkt som ett förskott på arv för att du ska tvingas räkna av gåvan mot din arvslott.

Om det inte är en gåva utan det är ett lån som du fått av arvlåtaren faller det inte in under bestämmelserna om förskott på arv. Istället blir vanliga regler om skuldförhållande tillämpliga. Detta betyder att fordran kan preskriberas. Om fordran inte har preskriberats anses det vara avtalat mellan arvlåtaren och arvtagaren att arvtagaren inte ska få ut sin arvslott förrän arvtagaren betalat av sin skuld till arvlåtaren. Dina medarvingar kan därför kräva att skulden räknas av mot din arvslott.

Om fordran har preskriberats har skuldförhållandet upphört och du har rätt till din arvslott utan att räkna av skulden. En fordran preskriberas 10 år efter dess uppkomst om det inte har skett något preskriptionsavbrott (Preskriptionslag 2§) Ett preskriptionsavbrott sker om du betalar en del av skulden eller ränta på skulden, om du får ett skriftligt krav från långivaren eller om långivaren väcker talan vid domstol om skulden (Preskriptionslag 5§) Vid ett preskriptionsavbrott börjar en ny preskriptionstid om 10 år att löpa (Preskriptionslag 6§).

Sammanfattningsvis kan sägas att förskott på arv inte preskriberas men att fordran på ett vanligt lån preskriberas 10 år efter dess uppkomst. Utan ytterligare omständigheter i frågan har jag svårt att uttala mig om det specifika utfallet.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1111)
2020-06-22 Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?
2020-06-21 Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?
2020-06-21 Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?
2020-06-17 Värdering av förskott på arv - fast egendom

Alla besvarade frågor (81709)