Förskott på arv om gåva ges till ex-fru

2020-07-18 i Förskott på arv
FRÅGA
Far avled nyligen. Han är frånskild sedan 1966. 2018 gav han bort 700.000 kr till sin f.d. fru - inget gåvobrev upprättades. Dom har två gemensamma barn. Far har också ett utomäktenskapligt barn.Frågan: Skulle gåvan på 700.000 kr kunna ses som förskott på arv till hans f.d. frus båda barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om gåva till make/maka kan anses utgöra förskott på arv till makarnas gemensamma barn.

Enligt 6 kap 1 § 1 st Ärvdabalken anger att det som har getts till bröstarvinge under arvlåtarens livstid ska anses som förskott på arv. Ges gåva eller överlåtelse av något slag till annan än bröstarvinge, ska detta inte anses som förskott på arv om detta inte uttryckligen har sagts. Gåvor som är sedvanliga och inte står i missförhållande till givarens villkor och gåvor som sker som fullgörande av en förälders underhållningsskyldighet är gåvor som inte anses som gåvor som kan avräknas.

Bröstarvingar är de personer som definieras enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken. Enligt 2:1 Ärvdabalken (ÄB) så framkommer det att bröstarvingar är dem som har förtur att ärva en död person. Detta innebär alltså att barn, barnbarn eller barnbarnsbarn har förtur till hela arvet.

Vad innebär detta för dig - Detta medför att eftersom gåvan på 700 000 kr riktas till före detta maka (ex-frun) som inte utgör bröstarvinge enligt arvsordning, så kommer detta inte räknas som förskott på arv om inte arvlåtaren (din far) har önskat detta. För att anses som förskott på arv måste arvet gå direkt till en bröstarvinge. Gåvan på 700 000 kr kommer inte räknas som förskott på arv till deras gemensamma barn, eftersom gåvan var riktad direkt till ex-frun.

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1157)
2020-11-21 Hur behandlas gåvor vid arvsfördelning?
2020-11-14 Fråga om när en gåva till bröstarvinge kan anses utgöra förskott på arv samt det förstärkta laglottsskyddet
2020-11-10 Förskott på arv vid gåva
2020-11-08 Förskott på arv och likadelning mellan barn och barnbarn.

Alla besvarade frågor (86416)