Förskott på arv om bröstarvinge får anselig summa pengar

2021-09-24 i Förskott på arv
FRÅGA
Min nyligen avlidne styvfar har 2 barn. 1 särkullbarn sedan ett tidigare förhållande och sedan en bröstarvinge tillsammans med min mor. När han nu gick bort så hade han och min mor skrivit ett testamente där jag och det andra särkullsbarnet bara var tillskriva högst laglotten! Detta fick mig att reagera starkt mot min mor och ifrågasätta en hel del! Min mor har bedyrat att hon ska nu i efterhand ska skriva ett nytt testamente som rättar till denna orättvisa mellan Bröstarvingen och mig.. Men till min fråga.. i detta fall.. är det inte så att det bara är det andra särkullsbarnet som har rätt att få ut sitt arv nu direkt? Bröstarvingen får väl vänta till den dagen vår gemensamma mor går bort innan hen kan få något efter sin far? (Såvida hen inte får ett förskott!) - Nu har hen fått en ansenlig summa pengar! Vad säger lagen/juridiken i sånna här fall?
SVAR

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Jag har här nedan valt att dela upp dina frågor, dels vad gäller rätten att få ut arv direkt, dels vad som gäller om bröstarvinge får en ansenlig summa pengar tidigare.

Rätt att få ut arv direkt

Om den avlidne är gift så ärver den efterlevande maken i första hand (3 kap. 1 § 1 st. ÄB). Som du nämner har särkullbarn rätt att få ut en del av sitt arv direkt (7 kap. 1 § ÄB). Detta undantaget gäller bara särkullbarn. Det andra barnet som är bröstarvinge till både din styvfar och din mor kommer mycket riktigt behöva vänta tills det att även er mor har gått bort.

Din mamma har därför ärvt den delen som skulle tillfalla den gemensamma bröstarvingen med fri förfoganderätt efter din styvfar. Hon kommer därför fritt kunna förfoga över dessa hur hon vill, men får inte testamentera bort eller ge kvarlåtenskapen efter din styvfar i gåva. Kvarlåtenskapen efter din styvfar kommer utgöra något som kallas för efterarv. Detta kommer det gemensamma barnet ha rätt till först när barnets mamma har gått bort.

Förskott på arv

När föräldrar ger gåvor till sina barn ska värdet på gåvorna som huvudregeln avräknas från mottagarens arvslott när föräldern går bort. Detta eftersom gåvor till bröstarvingar alltid anses utgöra förskott på arv om inget annat anges (6 kap. 1 § ÄB). Exempelvis skulle det inte utgöra förskott på arv om det finns ett gåvobrev som uttryckligen anger att gåvan inte ska ses som förskott på arvet. Tanken är att bröstarvingar som utgångspunkt ska ha rätt till lika mycket i slutändan. Skulle det vara så att hen har fått för mycket i gåva än vad personen hade rätt till innebär det inte nödvändigtvis att hen kommer behöva betala tillbaka. Men har gåvorna inneburit att din laglott kränkts, kan hen komma att bli återbetalningsskyldig om syftet med gåvan har varit att kringgå reglerna om bröstarvinges laglottsskydd (7 kap. 4 § ÄB).

Vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?