Förskott på arv och vilket värde på gåvan ska användas?

Hej,

Har följande fråga;

En man avlider och han har 2 arvingar, en dotter inom äktenskapet och en utanför äktenskapet.

Så båda döttrarna skall ärva honom. Vid bouppteckningen kom det fram att den ena dotter fick ett fritidshus i gåva vilket alla inser är att betrakta som förskott på arv. Frågan är då hur den andra dottern skall kompenseras?

Är det värdet på gåvan när den gavs som gäller eller hur beräknas det. Dottern som fick gåvan har ju kunna ta del av värdeökningen under de år hon ägt fastigheten medan den andra dotter inte har kunnat ta del av motsvarande pengar för att kunna investera pengarna och den värdeökning detta kunnat medföra.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är som du nämnt att gåvor som den avlidne gett bröstarvinge under sin livstid presumeras vara förskott på arv och ska avräknas därefter. Det betyder att förskottet ska läggas till kvarlåtenskapen vid beräkning av arvslotterna. (Ärvdabalken 6 kao. 1 §), för att sedan avräknas från mottagarens del av arvet.

När det gäller frågan hur avräkningen ska göras så är det värdet vid gåvotillfället som ska tas i beaktning och ingen hänsyn till ökning eller minskning av värdet ska alltså göras. (Ärvdabalken 6 kap. 3 §).

Beroende på om förskottet överstiger arvslotten eller inte så ska man räkna lite olika. ( se Ärvdabalken 6 kap. 4-5 §) För att göra det lite lättare så ska jag göra två räkneexempel. För förtydligande så är arvslotten den del som en arvinge ärver enligt lag.


Exempel 1 - om förskottet inte överstiger arvslotten:

Säg att fritidshuset var värt 50 000 kr vid gåvotillfället.

Kvarlåtenskapen från den avlidne var: 1 000 000 kr

Antalet bröstarvingar = 2 stycken

Formel: Arvslotten = Kvarlåtenskapet + förskott / (antalet arvingar)

I fallet blir arvslotten: 1 milj + 50' / 2 = 525 000

Förskottstagaren får då i arv: 525 000 – 50 000 = 475 000

Övriga arvingar får 525 000.

Exempel 2 - om förskottet överstiger arvslotten:

Om fritidshusets var värt 1 miljon kr vid gåvotillfället och kvarlåtenskapen och kvarlåtenskapen är 1,2 miljoner kronor kan vi inte göra som i exemplet ovan.

Detta för att förskottet överstiger arvslotten ( 1,2 milj + 1 milj / 2 = 600 000).

Istället får vi använda oss av en formel som säger att arvslotten = (kvarlåtenskapen i boet + arvslotten) /antalet arvingar. När det bara är två barn blir uträkningen ganska så enkel, och ena arvinger får alltså hela kvarlåtenskapen på 1.2 miljoner och den som har fått förskottet på arvet får ingenting. Jag tänker ändå skrive ut formeln så att ni kan göra detta själv sen.

I vårt fall blir det alltså:

a= 1 200 000 + a / 2

2a = 1 200 000 + a

a= 1 200 000

Förskottstagaren får då: 0 kronor, ( a – a = 0) och arvinge får 1 200 000 kr.

Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något annat ni undrar över så är du välkommen att skriva en kommentar!

Mvh,

Johanne Örnfeldt Svensson

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”