Förskott på arv och testamente

2019-04-29 i Testamente
FRÅGA
Pappan dör har två biologiska barn.Testamente finns som säger att ett utav barnen skall helt bli utan arv, pga att barnet fått förskott på arv i form av fastighet många år tidigare.Arvet är över en miljon.Fastigheten köptes av ett av barnet för marknadspris 400000 . Inga gåvobrev finns. Ingen gåva har erhållits.Gäller testamentet. Blir ena barnet helt utan arv.Fastigheten har renoverats och byggts ut efter köpet och är nu värt pengar.MVH
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om arvsrätt återfinns i ärvdabalken (ÄB), den hittar du här!

Köpte barnet huset till marknadspris så föreligger som du själv nämner ingen gåva utan det rör sig om en vanlig fastighetsöverlåtelse. Således handlar det inte om något förskott på arv och överlåtelsen påverkar inte fördelningen av ett framtida arv. Innebär det då att barnet som förvärvade fastigheten har rätt till något arv?

Svaret på frågan utifrån ovanstående antaganden och förutsättningar är ja. Barn kallas för bröstarvingar i lagens mening och tillhör den första arvsklassen enligt 2 kap. 1 § ÄB.

En bröstarvinge har rätt till sin laglott. Hälften av arvslotten utgör bröstarvinges laglott 7 kap. 1 § ÄB. Förordnar arvlåtaren (här pappan) sin kvarlåtenskap på ett sådant vis att en bröstarvinges rätt till sin laglott blir kränkt måste bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB för att få ut sin laglott. Bröstarvingen måste påkalla jämkningen inom sex månader från att han/hon fick ta del av testamentet annars har denne förverkat sin rätt 7 kap. 3 § 3st ÄB.

Avslutningsvis vill jag göra en reservation angående ovanstående svar. Detta med hänsyn till att jag inte har tillgång till den exakta skrivningen i det ifrågavarande testamentet. Skulle det vara så att testamentet är oklart ska en tolkning ske enligt 11 kap. 1 § ÄB. Vid en sådan tolkning ska testamentet ges den innebörd som kan antas överensstämma med testators vilja även om denna inte framkommer uttryckligen av ordalydelsen i testamentet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2493)
2020-06-03 Hur mycket kan man testamentera bort?
2020-06-01 Om testamentes giltighet
2020-05-31 Kan mor och dotter skriva ett inbördes testamente?
2020-05-30 När kan ett testamente göras gällande?

Alla besvarade frågor (80676)