Förskott på arv och rätt till laglott

2017-01-12 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Har en fråga om arv och testamente. Min far som nyligen avled var ensamstående. I bankfacket hittades ett bevittnat testamente där han skriver att jag endast ska få ut min laglott samt att min syster skall få laglott plus arv. Det fanns också ett gåvobrev som var skriftligt och undertecknat där min syster får 1,2 miljoner som ska avräknas som förskott på arv enligt gåvobrevet. I boet efter vår far finns idag 900 000 kr. Hur skiftas boet mellan mig och min syster? Tacksam för svar! Vänligen, John
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt ärvdabalken (ÄB) 6:1 (här) ska gåvor som den avlidne gett sina bröstarvingar under sin livstid ses som förskott på arv. Huvudregeln är att gåvan ska avräknas vid gåvogivarens frånfälle. I beräkningen ska gåvans värde läggas till kvarlåtenskapens värde, vilket framkommer av ÄB 6:5 (här). Formeln blir därmed 900 000 + 1,2 miljoner / 2 (antalet arvingar) = 1 050 000 kr. Detta utgör din arvslott.

Laglotten är halva arvslotten, vilket framkommer av ÄB 7:2 (här). Du har därmed rätt till 525 000 kr av arvet. Resten av kvarlåtenskapen (900 000 - 525 000 = 375 000) tillfaller din syster i enlighet med din pappas vilja som kom till uttryck i testamentet.

__________________________________________________________________________________________

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet!

Med vänliga hälsningar,

Anna Hovstadius
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Blev det inte lite fel i uträkningen ovan? Min tolkning är följande: Hade gåvan inte givits hade den totala kvarlåtenskapen varit 900 000 kr + 1,2 Mkr = 2,1 Mkr. Det vill säga arvslotten för var och en av de två syskonen blir 1,05 Mkr. Laglotten hälften av detta, dvs. 525 000 kr. Alltså broder får 525 000 kr, och syster får 375 000 kr + gåvan på 1,2 Mkr = 1 575 000 kr.
2017-01-12 13:15
Hej Niklas, Så bra att du var uppmärksam! Helt rätt, jag missade att jag fick fram arvslotten i förskottsberäkningen! Med vänliga hälsningar, Anna
2017-01-12 13:26
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (729)
2018-04-21 Ska gåvan räknas som förskott på arv
2018-04-18 Hur påverkar ett förskott på arv bodelningen och resterande arv?
2018-04-16 Förskott på arv i form av gåva
2018-04-14 Kan ens förälder ge bort huset till endast ett syskon?

Alla besvarade frågor (53088)