FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv27/06/2013

Förskott på arv och rätt till laglott

morfar dog och efterlämnade hus/land till mormor och 3 döttrar. en dotter avlider innan mormor.( detta är min mor) mormor skriver gåvobrev till dem 2 kvararande döttrarna och ger dem 50/50 av hus/land.( jag som barn barn är icke nämnd) Min fråga? är det inte min lag lott som dotter dotter att ärva 1/3 efter min mors död?. kan min mormor bara utseluta mig i arvet genom att skriva ett gåvo brev? Tusen tack för svar..

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Du har rätt till laglotten, vilken är hälften av arvslotten. Arvslotten i detta fall är som sagt 1/3, då det är tre döttrar. Om du är det enda barnet efter din mor så således laglotten för dig 1/6. Om det inte finns något testamente så ska du alltså erhålla arvslotten. Gåvor som ges till bröstarvingar under arvlåtarens livstid presumeras vara förskott på arvet, såvida inte gåvobrevet säger annat, 6 kap 1§ ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1. Med förskott på arv menas att man vid arvskifte ska anse att dessa bröstarvingar redan mottagit en vis del av arvet. Man beräknar alltså vid din mormors död den kvarvarande egendomen samt värdet av egendomen som givits bort. Sedan delar man denna summa på tre (eftersom det är så många arvingar). Detta värde utgör arvslotten. Gåvan som dina mostrar mottagits avräknas sedan mot arvslotten, dvs. exempelvis motsvarar gåvan bara en del av arvslotten har dina mostrar rätt till mer egendom. Mer knepigt blir det om gåvan motsvarar mer än deras arvslotter, för detta innebär att din arvslott minskas. Förskott på arv kan inte återkrävas, 6 kap 4§ ÄB. Om det skulle innebär att din laglott kränks, dvs. att dina mostrar mottagit så pass mycket egendom att det inte finns kvar 1/6, så finns dock en paragraf som ger rätt att återkräva egendomen, eller dess värde till dödsboet. Denna återfinns i 7 kap 4§ ÄB och säger att egendom som givits bort under arvlåtarens livstid under omständigheter som är att likställa med testamente återbäras eller ersättas med dess värde. Som exempel på sådana gåvor är då arvlåtaren givit bort en bostad men har kvar nyttjanderätten hela livet. Det framgår inte riktigt av din fråga hur situationen ser ut för er, men denna § kan alltså vara av intresse. Det krävs att den vars laglott kränkts väcker talan inom ett år från det att bouppteckningen avslutade mot gåvotagaren. 

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,okänd okändRådgivare