Förskott på arv och preskription av lånefordringar

Vi är 3 helsyskon och 1 halvsyskon. En av oss fick medan båda föräldrarna levde köpa huset för ca 300000:- under marknadsvärdet, och en annan fick ett lån på 120.000:-. Detta är över 10 år sedan och nu är det dags för arvsskifte, hur ställer detta sig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du vilken relevans för arvsskiftet undersprisförsäljningen av huset samt det gamla lånet kan ha.

Mitt svar är strukturerat så att jag först redogör för reglerna om förskott på arv, för att sedan gå in på frågan om underprisförsäljningen av huset eller det gamla lånet på något sätt utgör förskott på arv. Jag avslutar med en kort sammanfattning.

Reglerna om förskott på arv

En gåva från arvlåtaren till en bröstarvinge anses som huvudregel vara förskott på arv, enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) (förkortad ÄB). En bröstarvinge är som huvudregel arvlåtarens barn, se 2 kap. 1 § första stycket ÄB.

Förskott på arv ska avräknas från mottagarens del av arvet efter gåvogivaren. Det sker dock genom att förskottets värde först räknas in i arvlåtarens kvarlåtenskap, för att sedan avräknas från mottagarens del av arvet (6 kap. 5 § ÄB).

Om det kan bevisas att underprisförsäljningen inte rör sig om förskott på arv så är det dock inte förskott på arv.

Köp av hus till underpris

Om den som fick köpa huset till underpris är bröstarvinge till försäljaren så rör det sig i princip om förskott på arv. Underprisförsäljning anses nämligen vara en gåva enligt 6 kap. 1 § ÄB, men bara till den del köpeskillingen understiger marknadsvärdet – alltså, i ditt fall 300 000 kr.

Det gamla lånet

Ett lån är i princip inte en gåva enligt 6 kap. 1 § ÄB, och därför inte förskott på arv. Eftersom det har gått mer än tio år är lånet preskriberat enligt 2 § första stycket preskriptionslagen (1981:130) (här förkortad PreskrL). Det innebär i princip att lånefordringen inte längre finns, se 8 § PreskrL.

Preskription innebär dock inte att det har skett en gåva. Möjligen kan man i vissa fall göra gällande att vad som egentligen har skett är en eftergift av fordringen, vilket med hög sannolikt faller under 6 kap. 1 § ÄB.

Sannolikt sett finns alltså inget förskott på arv till lånets belopp, vilket innebär att lånet inte spelar någon roll vid arvsskiftet. Om lånet inte vore preskriberat hade det spelat roll enligt 23 kap. 3 § första stycket ÄB, men som jag förstår din fråga har preskriptionen aldrig avbrytits enligt 5 § PreskrL.

Sammanfattning

Underprisförsäljning av hus till arvlåtarens barn är förskott på arv. Det ska därför avräknas från gåvomottagarens del av arvet efter gåvogivaren. Att låta ett större lån preskriberas är inte förskott på arv, varför det inte torde spela någon roll.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med förskott på arv är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”