Förskott på arv och latent skatteskuld

Hej,

Mina föräldrar äger en fastighet som jag ska ta över i form av gåva mot vederlag. Jag har en syster. Jag funderar över hur förskottet på arv beräknas enligt lagen.

Fastighetens marknadsvärde idag är 2 300 000. Taxeringsvärdet är 1 400 000. Fastighetens inköpsvärde 1980 var 300 000.

Jag har förstått att man vid beräkning av kompensationens storlek när syskon ska köpas ut från en fastighet vid arvskifte, ofta tar hänsyn till vinstskatten som ska betalas vid en eventuell försäljning. Jag har inte för avsikt att sälja fastigheten.

Vilket värde räknas som mitt förskott på arv enligt lagen, om jag ger 1 000 000 kr i vederlag ?

Kärnfrågan är alltså huruvida en eventuell vinskatt räknas med eller inte vid beräkningen av förskott på arv?

Är mitt förskott på arv enligt lagen 2 300 000- 1 000 000 = 1 300 000 eller är mitt förskott på arv 2 300 000 – 1000 000 - (2 300 000- 300 000) x 0,22 = 860 000 ? I det andra exemplet har jag dragit bort vinstskatt 22%.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Enligt 6 kapitlet 1 § Ärvdabalken ska vad arvlåtaren under sin livstid har gett en bröstarvinge avräknas som förskott på arv efter arvlåtaren, om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett.

Arvlåtaren (dina föräldrar) kan med andra ord föreskriva (exempelvis i ett gåvobrev) att värdet av den egendom som ges till bröstarvinge (till dig) som förskott på arv ska avräknas från bröstarvingens (ditt) framtida arv på ett sådant sätt att den eventuella skatt som skulle ha utlösts om egendomen sålts vid gåvotillfället inte ingår i avräkningen på bröstarvingens (ditt) framtida arv. Utan en sådan föreskrift eller omständigheter som tyder på att ett sådant upplägg varit menat, kommer dock hela gåvans marknadsvärde vid gåvotillfället, det vill säga inklusive värdet av den latenta skatten (2,3 milj kr. - 1 milj kr. = 1,3 milj kr. i ditt fall) att räknas av från bröstarvingens (ditt) framtida arv efter arvlåtaren såsom förskott på arv.


Det är således bra, för att du inte ska få mindre arv än dina syskon, om du ser till så att dina föräldrar upprättar en sådan föreskrift i ett gåvobrev. Då en sådan föreskrift kan vara något krånglig att utforma skulle jag dock rekommendera att ni tar hjälp av en färdig jurist, förslagsvis från familjens jurist, som kan utforma gåvobrevet åt er. Ni kan enkelt boka tid hos familjens jurist här.


Hoppas detta ger någon klarhet!


Med vänlig hälsning


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning