Förskott på arv och laglottskränkning

2016-03-30 i Laglott
FRÅGA
Min farmor skänkte en fritidsfastighet till sin dotter, min faster, efter att min far gått bort. Det skrevs att det inte skulle vara förskott på arv, och att min farmor skulle ha full nyttjanderätt fram till sin bortgång. Värdet på fastigheten utgör ungefär 1/3 av det sammanlagda värdet av det som nu skall delas efter min farmors bortgång. Finns det någon möjlighet att räkna in denna fastighet i delningen, eller är det fruktlöst för mig och min syster att försöka föra det på tal?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler kring arv finns i ärvdabalken.

Eftersom din farmor särskilt föreskrivit i gåvobrevet att fritidsfastigheten inte ska ses som förskott på arv går det tyvärr inte att räkna in fastigheten i er farmors kvarlåtenskap (6 kap 1 §).

Däremot kan gåvan ses som en kränkning av din och sin systers laglotter enligt 7 kap 4 § om två villkor är uppfyllda. Det första är att gåvan ska kunna jämställas med ett testamente. Eftersom fastigheten skänktes till din faster med villkor om livstids nyttjanderätt för din farmor är det villkoret uppfyllt. Det andra villkoret är att gåvans värde måste överstiga din och din systers laglottsanspråk. Eftersom ni två tar er pappas plats i arvsordningen är ert laglottsanspråk 1/8 var. För att räkna ut om gåvan har kränkt ert laglottanspråk lägger ni tillbaka gåvans värde på den nuvarande kvarlåtenskapen och delar med åtta:

(kvarlåtenskap + gåvans värde)/8 = laglottsanspråk.

Om summan du får i arv understiger ditt laglottsanspråk kan du (och din syster) väcka talan i domstol om laglottskränkning enligt ärvdabalken 7 kap 4 §. Stämningsansökan måste ges in till tingsrätten inom ett år från det att bouppteckningen är avslutad.

Om du vill väcka talan i domstol rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist som jag hjälpa dig med processen.

Jag hoppas detta var svaret på din fråga!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (785)
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd
2020-11-21 Kan ett barn bli arvslös?

Alla besvarade frågor (86591)