Förskott på arv och kontinuitetsprincipen

2017-01-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
HejJag har en fråga angående försott på arv.Om min momma skäcker som förskott på arv sin bostadsrätt till mig och mina två syskon det vill säga 33.33%var vad händer då den dag som hon gått bort, arvsskatten är ju borttagen så någon skatt blir det inte men hur skrivs det i boupptäckninge?Om vi säljer den efter vi fått den som gåva, hur beskattas vi då när det varit en gåva som förskott på arv från början?//Anders
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken, se här. Regler om inkomstskatt återfinns i inkomstskattelagen, se här.

Det som händer när ni har fått ett förskott på arv är att värdet på förskottet tas upp i bouppteckningen under era respektive andelar så att värdet "dras av" på andelen, 6 kap. 1 § ÄB. Värdet av andelen i bostaden dras alltså av på era andelar när arvet ska fördelas. Ett exempel kan illustrera det sagda.

A skänker sin bostadsrätt till tre av sina fem barn. Värdet av gåvan är totalt 300 kr. Värdet på förskottet är således 100 kr för vardera syskon som fick bostaden. A dör sedan och lämnar efter sig totalt 200 kr i kvarlåtenskap. Eftersom att tre av syskonen redan fått 100 kr vardera, ska de 200 kr som A lämnade efter delas mellan de två andra syskonen så att alla syskon får totalt 100 kr vardera.

När ni säljer bostaden så får ni bara tillgodogöra er det omkostnadsbelopp som er mamma kunde tillgodogöra sig. Ni sätts i hennes skattemässiga situation vad avser bostaden. Detta framgår av 44 kap. 20 § 2 st IL.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?