Förskott på arv och kontinuitetsprincipen

Hej

Jag har en fråga angående försott på arv.

Om min momma skäcker som förskott på arv sin bostadsrätt till mig och mina två syskon det vill säga 33.33%var vad händer då den dag som hon gått bort, arvsskatten är ju borttagen så någon skatt blir det inte men hur skrivs det i boupptäckninge?

Om vi säljer den efter vi fått den som gåva, hur beskattas vi då när det varit en gåva som förskott på arv från början?

//Anders

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken, se här. Regler om inkomstskatt återfinns i inkomstskattelagen, se här.

Det som händer när ni har fått ett förskott på arv är att värdet på förskottet tas upp i bouppteckningen under era respektive andelar så att värdet "dras av" på andelen, 6 kap. 1 § ÄB. Värdet av andelen i bostaden dras alltså av på era andelar när arvet ska fördelas. Ett exempel kan illustrera det sagda.

A skänker sin bostadsrätt till tre av sina fem barn. Värdet av gåvan är totalt 300 kr. Värdet på förskottet är således 100 kr för vardera syskon som fick bostaden. A dör sedan och lämnar efter sig totalt 200 kr i kvarlåtenskap. Eftersom att tre av syskonen redan fått 100 kr vardera, ska de 200 kr som A lämnade efter delas mellan de två andra syskonen så att alla syskon får totalt 100 kr vardera.

När ni säljer bostaden så får ni bara tillgodogöra er det omkostnadsbelopp som er mamma kunde tillgodogöra sig. Ni sätts i hennes skattemässiga situation vad avser bostaden. Detta framgår av 44 kap. 20 § 2 st IL.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo