Förskott på arv och beloppsgräns

2016-02-04 i Förskott på arv
FRÅGA
Vad är arvsförskott och hur går det till att få ut det? Hur mycket kan det vara?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv regleras i Ärvdabalken (ÄB) vilken du kan hitta här.

Huvudregeln vad gäller arvsrätt är att alla bröstarvingar (barn, sen barnbarn etc) ska behandlas lika och tilldelas en lika stor del av den avlidnes kvarlåtenskap. Av denna anledning stadgas i 6:1 en presumtion för att gåvor som den avlidne under sin livstid gett till någon av sina bröstarvingar räknas som förskott på deras arv, och ska således räknas bort från arvslotten i samband med arvsskiftet. Om gåvans värde skulle vara så stort att det inkräktar på övriga arvingars laglott (det de har lagligt reglerad rätt till) så kan gåvotagaren till och med bli återbetalningsskyldig till dem. Detta är dock endast en presumtion som kan brytas om den avlidne skriver ett testamente eller gåvobrev som reglerar arvskiftet på något annat vis.

När man drar av en gåva som räknas som förskott på arv från en bröstarvinges arvslott värderar man vanligtvis gåvan till det värde som den kan bedömas ha haft då bröstarvingen mottog den (och inte till det värde som gåvan har vid arvskiftet).

Det finns ingen särskild beloppsgräns eller procentsats som avgör om en viss gåva ska anses vara förskott på arv. Det är dock "större" gåvor och inte vanliga t.ex. presenter som dras av som förskott.

Jag hoppas detta besvarar din fråga!

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Du kan också använda dig av vår betaltjänst och få en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Den hittar du här.

Marianna Vergari
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1198)
2021-03-02 Utgör köp av fastighet till rabatterat pris förskott på arv?
2021-03-02 Kan man skriva förskott på arv för att täcka laglotten?
2021-02-28 Vad händer om förskott på arv inte värderats rätt?
2021-02-28 Kan man ge gåva till barnbarn utan att det presumeras vara förskott på arv?

Alla besvarade frågor (89927)