Förskott på arv och avräkning

2017-08-17 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej,vi är tre bröstarvingar. Vår bror har dels låtna pengar av vår far, dels fått förskott på arv. På dessa transaktioner finns det skrivna papper. Gäller belopp på totalt ca 500.000 kr. Min fråga är - när vår far går bort, blir det då skillnad hur dessa regleras? Vi har hört att förskottet räknas av på vår brors arvslott, men lånen från dödsboets totala värde, (dvs vi alla tre kommer få betala av hans lån)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som arvlåtaren ger som gåva till bröstarvinge ska ses som ett förskott på arv (om arvslåtaren inte uttryckligen nämnt att det inte ska anses som ett förskott på arvet) enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken. Men en sedvanlig gåva av mindre värde ska dock inte ses som ett förskott på arv enligt 6 kap. 2 § 2 st. Ärvdabalken. Dock låter absolut totalsumman du nämnt som en mer än sedvanlig gåva och bör därför räknas som ett förskott på arvet. Dödsboets skulder betalas först, sedan delas pengarna upp beroende på hur testamentet ser ut. Dock har ni som bröstarvingar en lagstadgad del, en laglott. Laglotten är halva arvslotten, och arvslotten är den del ni hade fått om inget testament hade funnits och en likadelning hade gjorts bland bröstarvingarna (er).

För att sammanfatta: Förskottet på arvet bör räknas av er brors arv om inte er far uttryckligen nämnt att det inte ska ses som förskott på arv.

Jag hoppas att jag lyckats besvara er fråga!

Mvh,

Stefan Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1289)
2021-11-30 Hur regleras gåvor som inte ska vara förskott på arvet?
2021-11-30 Upphävning av förskott på arv
2021-11-29 Kan en morförälder ge sitt barnbarn en fastighet i gåva?
2021-11-29 Kan man sälja sitt hus till sina barn?

Alla besvarade frågor (97584)