Förskott på arv när det gäller barnbarn

Hej, min mor har i gåva gett bort en sommarstuga till min brors två barn.

Gåvobrevet är upprättat den 21 april 2013 och mina brorsbarn fick gåvan den 7 juli 2013, med kryss i rutorna 2§ med villkor " Gåvan ävensom avkastningen därav SKA utgöra gåvotagarens enskilda egendom" och §3 Gåvan SKA INTE anses som förskott på arv.

Stugans taxvärde år 2012 var 580 tusen kr (endast tomten, byggnaden 0 kr)

Vår far är död sedan tidigare, stugan ägdes av min mor, även när far levde, vi är tre syskon kvar i livet.

Kan man göra så, hur blir det med vår laglott/arvslott? enligt min mor kommer hon inte upprätta något testamente.

Lawline svarar

Hej och tack för du vänt till dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så undrar du om denna sommarstuga räknas som förskott på arv samt hur den kan påverka arvslotten/laglotten. Jag kommer besvara din fråga genom att först skriva generellt om arvslott/laglott, sedan om förskott på arv för att längst ner ge ett sammanfattat svar på dina frågor.

Arvslott/laglott:

Reglerna om arv regleras i ärvdabalken (nedan förkortad ÄB; se här). När en person avlider och kvarlåtenskapen ska delas så utgår man från olika arvsklasser. Den första arvsklassen beskrivs i 2 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S2) och enligt denna paragraf är det bröstarvingarna som ska ärva först. Detta är i de allra flesta fall arvlåtarens barn. Om dessa barn är döda, ska deras barn träda in, alltså arvlåtarens barnbarn enligt 2 kap. 1 § 2 st. ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S2). Det som varje bröstarvinge får av arvet kallas för arvslott.

Arvlåtaren kan också välja att testamentera bort en del av sin kvarlåtenskap, men bara så mycket att laglotten inte kränks. En laglott är halva arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Således kan arvlåtaren som huvudregel testamentera bort halva sin kvarlåtenskap.

Förskott på arv:

Huvudregeln om förskott på arv är enligt 6 kap. 1 § 1 st. ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) att en bröstarvinge som har fått en gåva av arvlåtaren ska avräkna denna gåva som förskott på arv. Är mottagaren en annan arvinge ska avräkning endast ske om detta har förskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs. Enligt juridisk litteratur räknas barnbarn till kategorin ”annan arvinge” så länge barnbarnets förälder ännu lever eftersom barnbarnet då inte är direkt arvsberättigat. Således antas gåvor av dessa slag inte vara förskott på arv.

För att då undvika eventuella tvister är det önskvärt att arvlåtaren avger en viljeförklaring. Detta är en vilja att en gåva inte ska vara ett förskott på arv. En sådan viljeförklaring kan ges i ett testamente men kan också uttryckas i anslutning till att gåvan ges.

Ditt fall:

Gåvan skulle jag enligt informationen ovan inte betrakta som ett förskott på arv. Din moder har gett sommarstugan till sina barnbarn vilket, enligt lagen, är att betrakta som ett antagande att det inte ska vara ett förskott på arv. Detta förutsätter att din bror fortfarande är i liv eftersom annars skulle de vara direkt arvsberättigade och således själva vara bröstarvingar. Din mor har även har gjort en viljeförklaring vid gåvan och menar att sommarstugan inte ska vara ett förskott, vilket ytterligare stärker tesen att det inte ska vara ett förskott på arv.

Er arvslott kan således minska vid er mors bortgång, dock har ni alltid minst rätt er laglott. Om denna gåva kränker er laglott finns det en bestämmelse som heter förstärkt laglottsskydd och då blir gåvor att likställa med ett testamente. Denna regel återfinns i 7 kap. 4 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P4S1). En förutsättning för att ni ska kunna tillämpa denna regel är om er mor har för avsikt att kringgå era laglotter, alltså om hon har börjat tänka på sin död och börjar ge bort sin egendom i detta syfte. Om ni inte skulle kunna få ut era laglotter kan då dessa barnbarn bli återbäringsskyldiga och om egendomen inte kan återbäras ska istället ersättning utgå för dess värde enligt 7 kap. 4 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P4S1). Eftersom din moder inte har tänkt att testamentera egendom kommer nog detta alternativ inte bli aktuellt utom i de fall denna sommarstuga utgör det största värde som din mor har. Då kan det bli svårt för er att få era respektive laglotter och då kan ni använda er av denna regel.

Hoppas detta svar hjälpte dig!

Anton MagnussonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”