Förskott på arv när det gäller barnbarn

2016-05-16 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, min mor har i gåva gett bort en sommarstuga till min brors två barn.Gåvobrevet är upprättat den 21 april 2013 och mina brorsbarn fick gåvan den 7 juli 2013, med kryss i rutorna 2§ med villkor " Gåvan ävensom avkastningen därav SKA utgöra gåvotagarens enskilda egendom" och §3 Gåvan SKA INTE anses som förskott på arv.Stugans taxvärde år 2012 var 580 tusen kr (endast tomten, byggnaden 0 kr)Vår far är död sedan tidigare, stugan ägdes av min mor, även när far levde, vi är tre syskon kvar i livet.Kan man göra så, hur blir det med vår laglott/arvslott? enligt min mor kommer hon inte upprätta något testamente.
SVAR

Hej och tack för du vänt till dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så undrar du om denna sommarstuga räknas som förskott på arv samt hur den kan påverka arvslotten/laglotten. Jag kommer besvara din fråga genom att först skriva generellt om arvslott/laglott, sedan om förskott på arv för att längst ner ge ett sammanfattat svar på dina frågor.

Arvslott/laglott:

Reglerna om arv regleras i ärvdabalken (nedan förkortad ÄB; se här). När en person avlider och kvarlåtenskapen ska delas så utgår man från olika arvsklasser. Den första arvsklassen beskrivs i 2 kap. 1 § ÄB (se här) och enligt denna paragraf är det bröstarvingarna som ska ärva först. Detta är i de allra flesta fall arvlåtarens barn. Om dessa barn är döda, ska deras barn träda in, alltså arvlåtarens barnbarn enligt 2 kap. 1 § 2 st. ÄB (se här). Det som varje bröstarvinge får av arvet kallas för arvslott.

Arvlåtaren kan också välja att testamentera bort en del av sin kvarlåtenskap, men bara så mycket att laglotten inte kränks. En laglott är halva arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB (se här). Således kan arvlåtaren som huvudregel testamentera bort halva sin kvarlåtenskap.

Förskott på arv:

Huvudregeln om förskott på arv är enligt 6 kap. 1 § 1 st. ÄB (se här) att en bröstarvinge som har fått en gåva av arvlåtaren ska avräkna denna gåva som förskott på arv. Är mottagaren en annan arvinge ska avräkning endast ske om detta har förskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs. Enligt juridisk litteratur räknas barnbarn till kategorin ”annan arvinge” så länge barnbarnets förälder ännu lever eftersom barnbarnet då inte är direkt arvsberättigat. Således antas gåvor av dessa slag inte vara förskott på arv.

För att då undvika eventuella tvister är det önskvärt att arvlåtaren avger en viljeförklaring. Detta är en vilja att en gåva inte ska vara ett förskott på arv. En sådan viljeförklaring kan ges i ett testamente men kan också uttryckas i anslutning till att gåvan ges.

Ditt fall:

Gåvan skulle jag enligt informationen ovan inte betrakta som ett förskott på arv. Din moder har gett sommarstugan till sina barnbarn vilket, enligt lagen, är att betrakta som ett antagande att det inte ska vara ett förskott på arv. Detta förutsätter att din bror fortfarande är i liv eftersom annars skulle de vara direkt arvsberättigade och således själva vara bröstarvingar. Din mor har även har gjort en viljeförklaring vid gåvan och menar att sommarstugan inte ska vara ett förskott, vilket ytterligare stärker tesen att det inte ska vara ett förskott på arv.

Er arvslott kan således minska vid er mors bortgång, dock har ni alltid minst rätt er laglott. Om denna gåva kränker er laglott finns det en bestämmelse som heter förstärkt laglottsskydd och då blir gåvor att likställa med ett testamente. Denna regel återfinns i 7 kap. 4 § ÄB (se här). En förutsättning för att ni ska kunna tillämpa denna regel är om er mor har för avsikt att kringgå era laglotter, alltså om hon har börjat tänka på sin död och börjar ge bort sin egendom i detta syfte. Om ni inte skulle kunna få ut era laglotter kan då dessa barnbarn bli återbäringsskyldiga och om egendomen inte kan återbäras ska istället ersättning utgå för dess värde enligt 7 kap. 4 § ÄB (se här). Eftersom din moder inte har tänkt att testamentera egendom kommer nog detta alternativ inte bli aktuellt utom i de fall denna sommarstuga utgör det största värde som din mor har. Då kan det bli svårt för er att få era respektive laglotter och då kan ni använda er av denna regel.

Hoppas detta svar hjälpte dig!

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Det är ej barnbarnsbarn, det är barnbarn, förlåt jag skrev fel, det är till min brors två barn som fått sommarstugan. Mvh Annika Arvidsson
2016-05-16 14:56
Bra, jag sitter med frågan nu! Då skriver jag om den, den blir då klar om ungefär en timma! Med vänlig hälsning//Anton
2016-05-16 15:00
Hej har nu svarat utifrån premissen att det är barnbarn :) Ha en trevlig dag! Med vänlig hälsning// Anton Magnusson
2016-05-16 16:10
Inget text var med svaret???? Mvh Annika Arvidsson
2016-05-16 16:23
OK nu såg jag att ändringen var gjord i texten Tack Mvh Annika Arvidsson
2016-05-16 16:25
Ursäkta, men hade en fråga till, sommarstugan var ej värderad, enligt utsago går den att sälja för ca 1,2 - 1,5 milj. den är/var det största värde min mor har. Mvh Annika Arvidsson
2016-05-16 16:38
Inga problem Annika, ska försöka se om jag kan ge dig svar, vi. Jag utgår nu från att din bror är i livet och förutsätter att detta inte är ett förskott på arv. Således ska ni ha rätt till era laglotter som är hälften av arvslotten. Vid er mors bortgång ska en bouppteckning upprättas. Här ska egendomen värderas och då försöker man så långt som möjligt spegla verkligheten. Det finns ingen lagstiftning som säger hur man ska värdera tillgångar. Som vägledning för fast egendom/tomträtt har skatteverket sagt att det ska vara taxeringsvärdet året innan dödsfallet. Om vi säger att sommarstugan är vid bouppteckningen värd 1 miljon ska då denna räknas med din mors övriga kvarlåtenskap. Om vi säger att den övriga kvarlåtenskapen är värd 200 000 kr så blir det en total kvarlåtenskap på 1,2 miljoner. För laglotten ska räknas ut så ska både gåvans värde vid bouppteckningen (inte då gåvan gavs, viktigt) och övrig kvarlåtenskap läggas ihop. Således är er laglott 200 000 kr var (hälften av arvslotten som är på 400 000 kr). Nu har ju din mor gett bort stugan så vad ni egentligen kan få är ungefär 66 000 kr. Således saknas 134 000 kr för er personligen för att ni ska komma upp i er laglott. Dessa pengar kan ni då få om förutsättningarna föreligger för ett förstärkt laglottsskydd, nämligen att er mor har börjat tänkt på kringgå era laglotter, dvs att hon har börjat planera arvet för hon är i slutskedet av sitt liv. Om man vill få sin laglott måste man väcka talan vid domstol senast ett år efter bouppteckningen avslutades. Mer utförligt svar kan jag nog inte ge, får be om ursäkt om jag har ev. stavfel. Får skylla på att jag studerar inför min tentamen :) Mvh// Anton Magnusson
2016-05-16 17:52
Tack så jättemycket, lycka till med tentamen, det kommer gå jättebra Ha en fortsatt bra kväll Mvh Annika Arvidsson
2016-05-16 18:54
Tack så mycket! Ska göra mitt bästa! Desamma Med vänlig hälsning// Anton
2016-05-16 20:17
Kommentera
Relaterat innehåll