Förskott på arv mellan farfar och barnbarn

2017-08-08 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, min farfar börjar nu bli gammal, han vill ge mig och mina systrar han hus och mark då det har funnits inom familjen i flera generationer. Kan han skänka det till oss utan att det ska ses som ett förskott av ett arv. Kan det räcka med att skriva ett gåvobrev?För han vill inte att han barn ska få ta del av något då han är rädd att dom kommer att sälja allt när han går bort.Men det största problemet är att han barn äger reda 50 procent tillsammans av min farfars fastighet/mark.Hur ska vi ta oss till väga för att detta ska bli så lite av bakslag som möjligt för oss.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förskott på arv - mellan förälder och barn
I 6 kap. 1 § ärvdabalken skrivs det om förskott på arv. Där står att en gåva som ges av en förälder till dess barn (bröstarvinge) ska antas vara ett förskott på arv om inget annat framgår. I andra meningen står att gåva som getts till en annan arvinge endast ska ses som förskott på arv om det framgår att det varit avsikten.

Med andra ord kan alltså sägas att din farfars gåva till er inte kommer att räknas som förskott på arv (då inget talar för att det skulle vara förskott på arv) men det hade gjort det om han gav marken till sina barn.

Med ett gåvobrev till er barnbarn kan han alltså slippa risken att hans barn ärver resten av hans mark.

Barnen äger redan 50 %
Att hans barn redan äger 50 % av hans mark finns dock inte mycket att göra åt. Din farfar kommer inte kunna rubba deras äganderätt av marken genom någon gåva eller testamente till er. Han har ju själv ingen möjlighet att förfoga över egendomen då han inte äger den.

Slutsats
De 50 % av marken din farfar äger kan han säkert ge bort till er barnbarn utan att det ses som förskott på arv. Men de 50 % han inte äger kan han inte förhindra barnen att göra vad de vill med.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1245)
2021-07-20 Kan man behöva betala tillbaka förskott på arv?
2021-07-20 Flyttat över pengar till övriga bröstarvingar
2021-07-11 Förskott på arv?
2021-07-03 Är underhyra förskott på arv?

Alla besvarade frågor (94371)