FrågaFAMILJERÄTTGod man24/07/2017

Förskott på arv med god man

Är det gåvoförbud om min mor bor på dementboende eller kan god man o överförmyndare ge mig ett förskott på arv?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Svaret på din fråga beror lite på omständigheterna. Jag redogör här nedan först för gällande rätt och sedan för vad som blir svaret på din fråga.

Generellt sett gäller att gåvor en förälder ger till sina bröstarvingar anses vara förskott på arv. Detta gäller som en presumtion som ändras om föräldern i fråga eller omständigheterna i övrigt gör gällande att det inte är att anse som ett sådant. Typfallet är att föräldern skriver i ett gåvobrev att det inte ska anses vara förskott på arv.

Den som har fått ett förordnande om god man har fortfarande kvar var som kallas för sin rättshandlingsförmåga, vilket betyder att personen (din mamma) fortfarande kan ge bort gåvor och förordna om att det ska eller inte ska vara förskott på arv. Den gode mannen fungerar mer som ett kompletterande biträde. Här kommer det svårbedömda.

Om din mamma är dement till sådan grad att hon praktiskt inte själv kan ge dig gåvan (saknar uppfattning om tid och rum, vem du är, vem hon är o.d.) så faller alla ”avtal” hon gör under lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning vilket gör att gåvan du skulle få som förskott på arv skulle bli ogiltig och gå åter.

Eftersom det då är gode mannen som kan rättshandla för hennes räkning, gäller de begränsningar som gäller för de gode männen i allmänhet. Lagtexten säger då:

En förordnad förmyndare, god man eller förvaltare får inte ge bort den enskildes egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor.

Det framgår inte vad det är du önskar ha som förskott på arv, men det råder alltså ett allmänt gåvoförbud om det inte rör sig om personliga presenter. Vad man tittar på då är hur stor del av hennes ekonomi eller tillhörigheten som består av gåvans värde. Är det ett hus, som generellt sett är den största tillgången personer har, är värdet för stort för att det ska kunna anses vara en personlig present, i lagtextens mening.

Om det istället är så att det är ett ekonomisk förskott (hänförligt till hennes inkomst eller pension) så finns det stöd i lagen att den gode mannen, med godkännande av överförmyndaren, får ge bort inkomster för understöd åt anhöriga.

Lagtexten lyder:

Med överförmyndarens samtycke får den enskildes inkomster användas till understöd åt anhöriga eller andra som står den enskilde nära.

Om så är fallet, finns möjlighet för dig att få det.

Hoppas du fått lite klarhet i dina funderingar, även om det är flera omständigheter som spelar in. Undrar du något mer är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000