Förskott på arv – köp till underpris

2021-05-13 i Förskott på arv
FRÅGA
Får man köpa sina föräldrars egendom, som va värderat till 15 miljoner, för ynka 80 000och utan att det andra syskonet fick någonting
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om det är okej att köpa egendom av sina föräldrar till ett underpris utan att andra syskon behandlas på samma sätt. Det korta svaret på din fråga är att det är fullt möjligt att göra ett sådant köp. Att köpa egendom av sina föräldrar till ett underpris är således typiskt sett helt förenligt med lagen. Det finns dock en del saker att tänka på när man gör ett sådant köp; underprisköpet kan nämligen komma att betraktas som förskott på arv. I det följande kommer jag således gå igenom vad som händer rent arvsmässigt om du köper egendom till underpris av dina föräldrar.

Reglerna om arv finner du i ärvdabalken (hädanefter förkortat ÄB).

Arv ska fördelas lika mellan arvingarna

Förutsatt att dina föräldrar inte har skrivit något testamente är utgångspunkten att deras kvarlåtenskap vid deras frånfälle ska fördelas lika mellan bröstarvingarna. Du och ditt syskon ska således som huvudregel dela lika på det era föräldrar eventuellt lämnar efter sig när de går bort. (2 kap. 1 § ÄB)

Gåvor från föräldrar presumeras vara förskott på arv

Till följd av att utgångspunkten är att bröstarvingarna (du och ditt syskon) ska ärva lika mycket från arvlåtarna (dina föräldrar) finns det en presumtion som innebär att det arvlåtaren i sin livstid har gett en bröstarvinge ska räknas som förskott på dennes arv. Det innebär att värdet av gåvan räknas bort från det som du senare skulle få ta i arv av dina föräldrar. (6 kap. 1 § ÄB)

Värdet av det du har fått av dina föräldrar ska beräknas vid tidpunkten för gåvans mottagande, inte vid arvlåtarens död. (6 kap. 3 § ÄB)

Undantag från presumtionen

Det finns dock vissa undantag från den precis nämnda presumtionen: För det första gäller den inte sedvanliga gåvor. Det innebär att exempelvis vanliga födelsedagspresenter och liknande inte kommer att räknas som ett förskott på ditt arv från dina föräldrar. (6 kap. 2 § ÄB)

För det andra kan presumtionen brytas om det är så att dina föräldrar faktiskt vill att gåvan ska gynna dig och det därför inte ska ses som ett förskott på din arv. Dina föräldrar kan då upprätta ett gåvobrev i vilket de uttrycker att gåvan inte ska ses som ett förskott på ditt arv.

Vad som gäller i ditt fall

Om dina föräldrar säljer egendomen till dig till ett sådant markant underpris som du har beskrivit i ditt scenario, kommer mellanskillnaden mellan den av dig erlagda köpeskillingen och marknadsvärdet ses som en gåva. Denna gåva kommer rent arvsrättligt sedan ses som ett förskott på ditt arv.

Om marknadsvärdet för egendomen den dag som du får den således uppgår till 15 000 000 kr och du köper den för 80 000 kr, innebär det att du presumeras ha fått 14 920 000 kr i förskott på ditt arv.

Detta får till följd att när du och ditt syskon senare ska dela lika på dina föräldrars kvarlåtenskap efter deras frånfälle, kommer 14 920 000 kr räknas bort från din halva. Det innebär att ditt syskon kommer få mer i arv genom att denne "tar" en del från ditt arv. Eftersom du redan har fått vad som ses som ett förskott på ditt arv strävar alltså den slutliga fördelningen efter att bli så rättvis som möjlig.

Detta förutsätter dock som sagt att dina föräldrar inte har skrivit ett gåvobrev där det uttryckligen framgår att egendom inte ska ses som ett förskott på ditt arv. Finns ett sådant kommer du och ditt syskon att dela lika på era föräldrars kvarlåtenskap.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1237)
2021-06-13 Räknas gåva till barnbarn som förskott på arv?
2021-06-12 Arvsrättsliga konsekvenser vid försäljning av bostad till under marknadsvärdet
2021-06-12 Möjligheter att begränsa arv till bröstarvinge
2021-06-11 Hur värderas en gåva som varit förskott på arv?

Alla besvarade frågor (93175)