Förskott på arv- gåva

2019-11-20 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag ställde följande fråga som jag betalade 990 kr för att få besvarad. Svaret var inte uttömmande. Jag ville veta inte bara hur testamente fungerar med arvslott och laglott, utan om vår mor kan gynna oss två syskon, "så länge hon lever" som jag skrev, alltså även med att skänka oss merparten av den miljon totalt som hon har. Utöver oss två syskon finns två syskonbarn, två barnbarn till vår mor från en avliden bror till oss. Vad händer om vår mor skänker oss merparten av hennes tillgångar så länge hon lever. Vad kan de två barnbarnen begära efter hennes död i så fall?"Jag 60+, bror och min syster 70+ år, har en åldrig mor. Vi har haft ett tredje syskon, vår mot har haft tre barn. Det tredje barnet är avlidet och har två efterlämnade barn. Min syster och jag tar hand om, hjälper på olika sätt och försöker träffa vår mor så ofta vi kan på äldreboendet. Nu tycker vår mor att hon vill först och främst gynna oss två av den anledningen. De två barnbarnen besöker nästan aldrig sin farmor och gör ingenting för henne. Hur fungerar det här med laglott, arvslott och bröstarvinge juridiskt när vår mor dör? Har hon rätt att - så länge hon lever - se till så att vi två barn får merparten av hennes tillgångar? Vår mor har nu skrivit på en Fullmakt så att jag och systern kan hantera hennes tillgångar på banken. Hon har ca 1 miljon totalt på olika konton i dagsläget. Tacksam för svar!"
SVAR

Hej igen! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag beklagar att du inte fick ett fullständigt svar från oss tidigare. Jag ska försöka att svara så fullständigt som möjligt utifrån hur jag tolkar din fråga. Jag tolkar det som att du har fått svar på frågan angående arvslott och laglott, men nu vill få ett utförligare svar på om din mamma kan - som du beskriver det - gynna dig och din syster medan hon är i livet. Detta är en fråga om förskott på arv och jag kommer att hänvisa till ärvdabalkens (ÄB) regler i 6 kap. om förskott å arv när jag formulerar mitt svar. Lagen hittar du här

Förskott på arv/gåva

Om arvlåtaren (din mamma) när när hon lever ger en gåva till en eller flera bröstarvingar (du, din syster och det bortgångna tredje syskonents barn) ska detta enligt huvudregeln ses som ett förskott på arvet. Denna bestämmelse bygger på tanken att en arvlåtare vill behandla alla sina barn lika. Så är givetvis inte fallet i alla situationer, och lagstiftaren har tänkt på detta. Om det vid gåvotillfället har föreskrivits att det inte är ett förskott på arv eller om det med hänsyn till omständigheterna måste ha framgått att det inte är ett förskott på arv, ska gåvan istället ses som en "vanlig" gåva. Detta enligt 6 kap. 1 § 1 st. ÄB.

Förskott på arv har betydelse vid lottläggningen

Varför det är viktigt att klargöra om en gåva från arvlåtaren ska ses som ett förskott på arv eller en gåva är att detta har betydelse vid en framtida lottläggning vid arvskifte. Enligt 6 kap. 5 § ÄB ska nämligen för bestämmande av arvslotternas storlek, om förskott har givits, kvarlåtenskapen före delningen ökas med förskottets värde. I kommentaren till bestämmelsen anges att "i princip sker avräkningen genom att gåvans värde läggs till kvarlåtenskapens värde varefter det sammanlagda värdet fördelas mellan de arvsberättigade. Gåvotagarens andel minskas sedan med vad han eller hon fått i förskott."

Sammanfattning och råd

För att sammanfatta det hela ses en arvlåtares gåvor till en bröstarvinge som ett förskott på arvet, om det inte vid gåvotillfället har föreskrivits att så inte är fallet eller om det med hänsyn till omständigheterna måste ha framgått att så inte är fallet. Av vad som ovan framkommit finns det således möjlighet för din mamma att ge gåvor till dig och din syster och undvika att de ses som ett förskott på arv, om det klart framgår att gåvorna inte ska ses som just ett förskott på arv. Mitt råd är att i en sådan situation upprätta ett gåvobrev och i det klarlägga att "denna gåva inte är ett förskott på arv." Detta för att undvika en eventuell kommande tvist.

Om det inte kan bevisas att gåvorna inte är ett förskott på arvet har barnbarnen rätt att få en större andel i dödsboet, för att på så sätt kompenseras för förskottet på arv som du och din syster erhöll medan arvlåtaren var i livet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga denna gång! Om jag har varit otydlig i någon del eller om du har ytterligare funderingar, hör gärna av dig igen så ska jag ännu en gång försöka svara efter bästa förmåga. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1111)
2020-06-22 Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?
2020-06-21 Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?
2020-06-21 Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?
2020-06-17 Värdering av förskott på arv - fast egendom

Alla besvarade frågor (81741)