Förskott på arv/ Förvaltares rättshandlingsförmåga

2017-05-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Min morbror är förmyndare åt sin 81 årige bror som är mångfastighetsägere och miljonär och förmyndaren han har fått köpa upp fastigheter till en billig peng men så även hans barn.Nu är dom flera syskon i livet kvar och som det verkar så förlorar dom en stor del av sin arvslott!?Få det gå till på detta viset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En markant billigare försäljning av en fastighet kan anses utgör en gåva. Enligt 6 kap 1 § Ärvdabalk (ÄB) så ska vad en arvlåtare ger till andra arvingar än sin bröstarvingar endast avräknas om omständigheter talar för att detta var menat redan då gåvan gavs. Jag har tyvärr ingen mer information från din fråga, men en rekommendation kan ju vara att helt enkelt från din 81-årige morbror om han avser den billigare försäljning som ett förskott på arv.

Du nämner även att din morbror är förmyndare för sin bror. Då personer inte längre kan omyndigförklaras i Sverige antar jag att du syftar på att han är förvaltare åt sin bror. Enligt 11 kap 7 § Föräldrabalken (FB) ska förvaltaruppdraget anpassas till den enskildes behov. Detta skulle kunna öppna för att din 81-årige morbror fortfarande har rättshandlingsförmåga och alltså själv får förfoga över sin egendom. För att närmare utreda om någon oegentlighet skett behöver jag alltså ytterligare information om förvaltarskapets utformning.

Återkom gärna om du har några ytterligare frågor!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1245)
2021-07-20 Kan man behöva betala tillbaka förskott på arv?
2021-07-20 Flyttat över pengar till övriga bröstarvingar
2021-07-11 Förskott på arv?
2021-07-03 Är underhyra förskott på arv?

Alla besvarade frågor (94363)