FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv20/03/2018

Förskott på arv - försäljning till underpris

Jag ska sälja min sommarstuga till 1 av mina 2 döttrar. Stugan är värderad till 1,5 milj. Jag hade tänkt att sälja den för 1,250 milj om jag gör så hur gör jag för att vara rättvis mot min andra dotter. Hjälp mig. Bäst hade ju varit att gå ut på den öppna marknaden.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det enklaste i en situation likt denna att ersätta den andra dottern med mellanskillnaden, det vill säga 250 000 kr i form av en gåva.

Om det inte är möjligt kan situationen ändå jämna ut sig då detta är något som kan klassificeras som förskott på arv enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Med det menas att det vid den dag dina döttrar ärver dig så ska en avräkning för dessa 250 000 kr göras.

För att avgöra om något utgör förskott på arv måste det först och främst konstateras att det rör sig om en gåva, 6 kap. 1 § ÄB. Eftersom fastigheten planeras att säljas till ett underpris om 250 000 kr så utgör denna mellanskillnad en s.k. benefik rättshandling, alltså något utan egentlig motprestation. På så vis kan det också klassificeras som en gåva. I lagregeln finns en presumtionsregel som stadgar att gåva till bröstarvinge(din ena dotter) utgör förskott på arv om inget annat är föreskrivet. Så länge det inte uttrycks något motsägande i överlåtelsehandlingen så förutsätts det alltså vara förskott på arv.

Enligt 6 kap. 3 § ÄB så är det marknadsvärdet vid tiden för överlåtelsen som är avgörande huruvida förskottet på arv ska beräknas. Eftersom det handlar om 250 000 kr just nu är det också det som kan avräknas framöver. Detta skulle förstås kunna anses bli orättvist då sommarstugan i praktiken kan öka i värde med tiden.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det bästa vore om din andra dotter kompenserades med mellanskillnaden i samband med överlåtelsen. Om inte det är möjligt kan det ändock utgöra förskott på arv, vilket kommer resultera i förhållandet jämnas ut den dag du går bort. För att vara på den säkra sidan kan det också skrivas in i överlåtelsehandlingen att mellanskillnaden, 250 000 kr, ska anses vara förskott på arv.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Martin RosénRådgivare