Förskott på arv; förekommer gåvoskatt?

2016-06-18 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej. Jag undrar, om mor delar ut arvet medans hon lever. Vad är det för gåvoskatt, hur mycket?
SVAR

Hej!

I fallet som ni beskriver skulle er mor dela ut delar av sitt arv medan hon fortfarande är i livet, ett så kallat "förskott på arvet". När det gäller fall om förskott på arv skall man vända sig till kapitel 6 i ärvdabalken (ÄB)(1958:637). Enligt 6:1 1st i ÄB är det möjligt för en arvlåtare att under sin livstid ge egendom till arvingar.

Viktigt att poängtera är att om det finns flera arvingar kommer detta förskott på arvet avräknas vid dödsbodelningen, för att se till så alla arvingar ärver lika mycket. Denna situation kan dock undvikas om arvlåtaren i ett gåvobrev anger att egendomen skall anses vara en gåva och inte ett förskott på arvet. Görs detta kommer egendomen inte behöva avräknas vid dödsbodelningen.

Vad gäller skattefrågan är det mycket enkelt; sedan den 01/01- 2005 är både gåvoskatt, arvsskatt och förmögenhetsskatt avskaffad.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1140)
2020-09-23 Kan det utgöra förskott på arv att skänka pengar till sitt barn barn?
2020-09-23 Vad gäller vid förskott på arv?
2020-09-20 Om man utesluter ett av sina barn från gåva vad sker vid arvsfördelningen?
2020-09-19 Hur påverkas jag om ett syskon får ett förskott på arv?

Alla besvarade frågor (84351)