Förskott på arv för att styra fördelning av kvarlåtenskap

2019-06-20 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag äger en liten gård utanför Västervik som enskild egendom. Det är min önskan att det ena av mina två barn skall har rätt att köpa gården till taxeringsvärdet från mitt dödsbo när jag avlidit. Kan jag upprätta ett giltigt testamente med detta villkor. Hans syster och säger kommer med största sannolikhet att bråka. Det finns tyvärr inte tillräckligt med annan egendom för att kompensera systern, som inte har behov av något arv efter mig
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar din fråga som att ditt främsta mål är att din son ska ta över din gård vid din bortgång och att det inte är mindre viktigt att din dotter får lika stor del av arvet som din son. Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB).

Utredning

Av 6 kap. 1 § ÄB framgår att det som arvlåtaren i livstiden gett en bröstarvinge (det vill säga främst barn) om inte annat sagts ska avräknas från mottagarens arv efter arvlåtaren. I praktiken innebär detta att man när arvet ska skiftas lägger till gåvans värde (vid gåvotillfället enligt 6 kap. 3 § ÄB) till den totala kvarlåtenskapen för att därefter dela det nya värdet man då får lika mellan arvtagarna enligt 6 kap. 5 § ÄB. Värdet på gåvan dras då från mottagarens lott så att denne får ett mindre värde. Om värdet på gåvan var så stort att det överstiger vad som kan avräknas från arvslotten behöver denne inte återbära något enligt 6 kap. 4 § ÄB. Detta innebär att de andra arvingarna missgynnas till fördel för den som fick gåvan.

Enligt min uppfattning ligger en lösning baserad på dessa regler närmast till hands i ditt fall. Om du skulle skänka gården till din son innan din bortgång kommer det att ses som förskott på hans arv. Om gården är värd mer än hälften av dina övriga tillgångar kommer detta missgynna din dotter då hon kommer ärva tillgångar till mindre värde än din son. Genom detta alternativ kan du under din livstid försäkra dig om att gården kommer tillfalla din son oberoende av hans förmåga att kompensera sin syster för det större värdet jämfört med dina övriga tillgångar.

Många alternativa handlingssätt kan tänkas utöver det ovan beskrivna. Exempelvis kan du helt enkelt sälja gården till din son under din livstid varefter köpeskillingen kommer delas lika mellan dina barn, vilket ger resultatet att din son har gården och att dina barn behandlats lika i övrigt. Ett ytterligare alternativ är att helt enkelt i testamente ange att gården ska tillfalla sonen vilket kommer leda till att han får kompensera sin syster för skillnaden i värde mellan gården och den övriga kvarlåtenskapen som hon då ärver. Båda dessa alternativ förutsätter dock att din son har ekonomisk förmåga att betala dig eller din dotter för gården.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att välja något av de tre alternativ jag nämnt i mitt svar med hänsyn till hur konfliktbenägna dina barn är eller kan antas bli, hur högt du värderar att de behandlas ekonomiskt lika vid din bortgång, hur stark ekonomi din son har, och så vidare. När du beslutat hur du vill gå vidare rekommenderar jag att du överväger att anlita vidare juridisk rådgivning beroende på vad du vill göra, exempelvis för att ordna så att en eventuell gåva av gården till din son görs korrekt.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1053)
2019-12-08 Vad innebär förskott på arv?
2019-12-08 Kan man ge förskott på arv utan godkännande eller samtycke till särkullbarn?
2019-12-04 Kan man föreskriva i testamente att en gåva inte ska vara förskott på arv?
2019-12-03 Till vilket värde beräknas förskott på arv?

Alla besvarade frågor (75510)