Förskott på arv eller gåva?

2021-08-16 i Förskott på arv
FRÅGA
Om min mor ger 150 000kr till min syster utan gåvobrev, hur blir det sen när med arvet när min mor avlider? Vi är 3 st syskon sammanlagt.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Utgångspunkten beträffande gåvor till bröstarvinge är att det ska anses vara ett förskott på arv (6:1 Ärvdabalken). Om en gåva klassas som ett förskott ska avräkning göras från kvarlåtenskapen.

Om det däremot tydligt framgår att arvlåtaren inte avsett att gåvan skulle vara förskott på arv ska avräkning inte ske. Det finns inget formkrav för sådan avsikt. Arvlåtaren kan alltså muntligen förklara att gåvan inte ska ses som ett förskott. Arvlåtaren kan även föra in avsikten i ett testamente eller i ett gåvobrev.

Alltså kan vederbörande ge bort pengar till en av bröstarvingarna utan att det räknas som förskott på dennes arv. Det är inte ett krav att gåvobrev ska skrivas, men för att styrka att det är fråga om en gåva som inte ska klassas som ett förskott vore ett gåvobrev alternativt ett testamente bra att använda.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen åter!

Med vänlig hälsning,

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?