Förskott på arv avseende underprisöverlåtelse

2017-07-20 i Förskott på arv
FRÅGA
HejEn pappa sålde sitt hus till ett av barnen till vad dom andra barnen anser var ett underpris. Inget gåvobrev har skrivits. Nu har han avlidit och dom barnen anser art detta är ett förskott på arvet. Finns det någon möjlighet att dom andra två barnen nu i efterskott kan få ut detta? När mamman dog flera år tidigare gjordes ingen utbetalning av arv efter henne. Pappan satt i orubbat bo. Det har gjorts en ungefärlig bedömning av huset vad det var värt vid försäljningen. Barnen är i dagsläget inte överens om detta.Hur kan man gå vidare med detta?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Arvsförhållanden regleras i ärvdabalken (ÄB) se här.

Enligt 6 kap. 1 § ÄB ska en arvlåtares gåva till bröstarvinge (barn till arvlåtaren) avräknas på dennes arvslott om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett.

Försäljning till underpris - förskott på arv?

För att en överlåtelse ska utgöra förskott på arv krävs inte att överlåtelsen varit av ren gåvokaraktär. Detta innebär att även överlåtelser som till viss del är benefika (förmånlig utan krav på motprestation) också kan göras gällande som förskott på arv. Ett exempel på denna kategorin av överlåtelser är försäljning till underpris. Förskottet på arv avser då den del som är benefik. Om en fastighet med ett marknadsvärde på 1 000 000 kr överlåtits till en av ägarens tre barn för 800 000 kr, avser "gåvodelen" som utgör förskott på arv i detta exempel 200 000 kr. Detta ska då dras arv från arvinges del i ett framtida arvskifte. Om arvlåtaren däremot skrivit ett gåvobrev eller genom testamente i vilken han förklarat att överlåtelsen inte ska anses som förskott på arv, så är det inte att anses som ett förskott på arv.

Förskottet på arv ska bedömas utifrån värdet på den tiden (6 kap. 3 § ÄB). Om värdet av förskottet på arv överstiger vad arvingen nu ska ärva, är han inte att anses som återbetalningsskyldig till de övriga arvingarna för den del som inte kan täckas genom hans arv (6 kap. 4 § ÄB).

Lösning genom boutredningsman

Om syskonen inte kommer överens eller den som erhållit förskottet på arv inte vill gå med på det, har en av syskonen rätt att ansöka om att få en boutredningsman tilldelad av tingsrätten vilken har som uppgift att se till att det sker en rättvis fördelning av arv (19 kap. 1 § ÄB). Boutredningsmannen tar då hänsyn till anspråket å förskott på arv.

Ansökan

Till ansökan ska syskonen bifoga en kopia av bouppteckningen efter den avlidne. Om bouppteckningen har registrerats ska ett bevis om detta medskickas. I de fall bouppteckning inte är förrättad ska trovärdig uppgift lämnas om delägarna i boet och deras hemvist (19 kap. 2 § ÄB). Ansökan ska skickas till den tingsrätt i den ort där den avlidne hade sin hemvist och ska innehålla uppgifter om den avlidnes namn, födelsedatum och dödsdatum. Ansökan kostar 900 kr. Se mer på den aktuella tingsrättens hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1245)
2021-07-20 Kan man behöva betala tillbaka förskott på arv?
2021-07-20 Flyttat över pengar till övriga bröstarvingar
2021-07-11 Förskott på arv?
2021-07-03 Är underhyra förskott på arv?

Alla besvarade frågor (94370)