Förskott på arv att köpa hus till underpris?

2015-02-16 i Förskott på arv
FRÅGA
Min halvsyster på min mammas sida har avlidit. Jag är nu ensamt barn. Min mamma vill att jag ärver hennes hus och pengar men om jag förstått det rätt så kommer jag att dela med min systerson. Kan jag köpa huset för taxeringsvärdet nu innan eller kan det då bli tvist. Är det marknadsvärdet som gäller eller finns det något annat sätt.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Du har helt rätt i att arvet efter din mamma kommer att fördelas mellan dig och din systerson. Din systerson kommer att ärva den del som hans mamma/din halvsyster skulle ha ärvt. Huvudregeln är alltså att du och din systerson kommer att ärva hälften var av din mammas kvarlåtenskap när hon gått bort.

Om din mamma säljer sitt hus till dig till underpris (under marknadsvärdet) räknas mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och den summa som du betalar som gåva. (T.ex. om marknadsvärdet är 1 000 000 kr och du köper huset för 600 000 kr så ses det som att du fått 400 000 kr som gåva av din mamma.) Huvudregeln är att en gåva från arvlåtaren till en bröstarvinge ska avräknas som förskott på arvet (6 kap. 1 § 1st. ärvdabalken). För att det inte ska avräknas krävs det att det på något sätt framgår att din mamma inte vill att det ska avräknas, t.ex. genom att hon skriver in det i ett gåvobrev. Det måste inte vara skriftligt, men det gör det lättare att bevisa din mammas avsikt om det skulle bli en tvist.

Vissa omständigheter kan göra att gåvan likställs med ett testamente (7 kap. 4 § ärvdabalken). Då tillämpas de regler om testamente som säger att arvlåtaren inte får testamentera bort en bröstarvinges laglott. Din systersons laglott kommer att utgöras av en fjärdedel av din mammas kvarlåtenskap den dag hon avlider. Om huset utgör en stor del av din mammas tillgångar finns det en risk för att gåvan till dig gör din systersons laglott mindre än den skulle varit. Då måste du (ifall systersonen begär jämkning) återbära en del av värdet av gåvan så att din systerson kan få ut hela sin laglott. Omständigheter som kan leda till att gåvan likställs med testamente kan t.ex. vara att din mamma är mycket gammal eller sjuk och försäljningen av huset till underpris sker på hennes dödsbädd eller att din mamma kan tänkas ha nytta av huset genom att exempelvis bo kvar där fast att du köpt det.

Hoppas detta ger svar på era funderingar.

Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1123)
2020-08-03 Kan jag få ut mitt arv i förskott?
2020-08-01 Vad gäller vid förskott på arv? Kan mina släktingar kräva pengar för en gåva jag mottagit?
2020-07-31 Förskott på arv och vilket värde på gåvan ska användas?
2020-07-29 Vad utgör förskott på arv?

Alla besvarade frågor (82698)