Förskott på arv

2017-07-23 i Förskott på arv
FRÅGA
Vad gäller när en far/morförälder vill ge en bit tomt som gåva (som skall styckas av, ännu ej gjorts) till ett barnbarn? Påverkas arvet till barnbarnets förälder alltså barn till far/morföräldern. Är det någon annan skatt etc. som skall tas hänsyn till?Det finns flera barnbarn och flera barn till far/morföräldern. Gåvan är endast till ett av barnbarnen.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Din första fråga handlar om en gåva från far/morföräldrarna till ett barnbarn kan påverka arvet till barnbarnets föräldrar. Denna situation är reglerad i 6 kap. ÄB (här) och benämns att gåvotagaren har fått ett förskott på arv. Lagtexten anger att när en bröstarvinge fått en gåva föreligger en presumtion att förskott på arv föreligger, om en annan arvtagare får en gåva föreligger förskott på arv om det var gåvogivarens avsikt vid gåvotillfället. Man kommer då avräkna bort värdet av gåvan som den arvingen fått på dennes arvslott.

Ex. en av två barn har fått 100 000 kr i gåva av sin förälder som nu gått bort, vid dödsfallet finns 200 000 kr att fördela. Skulle man inte ta hänsyn till gåva skulle bägge arvingarna få 100 000 kr var, men nu kommer man beakta gåva, man kommer då räkna ihop gåva med vad som finns att fördela vid arvet, i detta fall 200 000 + 100 000 kr = 300 000 kr, vid en delning har både arvingarna rätt till 150 000 kr men nu har den ena arvingen redan fått 100 000 kr, av arvet får då arvingen som fått förskottet 50 000 kr och den andra arvingen 150 000 kr.

I denna situation kommer inte gåva gå till en arvtagare eller en bröstarvinge eftersom förälden till gåvotagaren lever. Skulle mor/farföräldrarna avlida skulle inte barnbarnen i dagsläget inte ärva något vilket gör att reglerna om förskott på arv inte blir aktuella. Arvsmässigt blir det samma sak som om man skulle ge gåva till någon utanför familjen. Undantaget på detta är om barnbarnen skulle blivit namngivna som arvtagare i ett testamente och därmed skulle de bli en "annan arvtagare" i lagens mening.

Din andra frågan rör eventuella skattekonsekvenser av gåvan. Gåvoskatten avskaffades 2005 någon omedelbar beskattning kommer därmed inte ske. Istället kommer en beskattning ske vid en kapitalvinst vilket kan ske vid en eventuell försäljning. Vid beräkning av en kapitalvinst kommer man då beakta samma skattemässiga situation som om dina mor/farföräldrar hade sålt tomten enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL) (här)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Perä
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1289)
2021-11-30 Hur regleras gåvor som inte ska vara förskott på arvet?
2021-11-30 Upphävning av förskott på arv
2021-11-29 Kan en morförälder ge sitt barnbarn en fastighet i gåva?
2021-11-29 Kan man sälja sitt hus till sina barn?

Alla besvarade frågor (97623)