Förskott på arv

2017-02-06 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, jag ska köpa en fastighet av min far, och jag får köpa den för 500 000kr billigare än fastighetsväderingen, jag har 2 bröder hur mycket blir jag skyldig mina bröder om min far inte har några tillgångar när han dör?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline.

Först kan det konstateras att du och dina bröder är bröstarvingar efter din far. Det förhållande du beskriver kan antas utgöra ett förskott på arv. Detta regleras i 6 kap Ärvdabalken (ÄB) om förskott på arv. Vad som stadgas i 1§ är, "Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett". Regeln innebär att vad din far ger dig i gåva kan komma att avräknas på den del har rätt till i ett framtida arv efter din far. Eftersom din far säljer fastigheten för 500 000kr under dess marknadsvärde innebär det att avtalet i den delen är av benefik art (gåva). Detta kan undvikas genom att din far tydligt uttrycker sig om att det inte är avsett att vara ett förskott på arv genom att exempelvis nedteckna din fars vilja i gåvo/köpehandlingen. Det stadgas vidare i ÄB 6kap 4§ att bröstarvinge inte är skyldig att återbära ett förskott på arv som är för stort för att avräkna. Eftersom du i frågan undrar ifall du skulle bli återbäringsskyldig då din far inte efterlämnar några tillgångar alls skall det nu besvaras. ÄB 6kap 4§ torde innebära att trots hela det eventuella förskottet inte kan avräknas mot din fars 0kr i kvarlåtenskap kommer du troligtvis inte bli återbetalningsskyldig.

Det finns däremot en möjlighet för dina bröder att få dig återbetalningsskyldig via det förstärkta laglottsskyddet i ÄB 7kap 4§. Paragrafen förutsätter att gåvan antingen är given för att fördela kvarlåtenskapen då din fader väntas avlida inom kort och således ”snedvrida” det lagstadgade arvsordningen eller exempelvis ifall din far förordnat att han skall bo kvar i huset tills dess att han dör. Då måste dina bröder väcka talan mot dig inom ett år från dess att bouppteckningen efter er fars död avslutades. Det kan innebära att de 500 000 som är att anse som en gåva skall tilläggas kvarlåtenskapen och sedan fördelas. Vad dina bröder då har rätt till är laglotten som beräknas enligt ÄB 7 kap 1§. Ifall din far efterlämnar 0 kronor + 500 000kr (som tilläggs kvarlåtenskapen enligt ÄB 7 kap 4§) innebär det att laglotten utgör 250 000/3 vilket ungefär är 83 333kr och 33 öre. Eftersom du har 2 bröder kan du då bli ersättningsskyldig totalt 166 666kr och 67 öre.

Slutsats

Huvudregeln är att vad bröstarvinge mottagit i förskott på arv inte innebär en skyldighet för denna att återbära. Detta torde innebära att du inte blir skyldig dina bröder något alls. Dock existerar det ett förstärkt laglottsskydd vilket finns för att skydda bröstarvingar mot att arvlåten nära sin död fördelar sin kvarlåtenskap för att kringgå reglerna om bröstarvingars rätt till laglott. Ifall din fader väljer att sälja fastigheten till dig för detta förmånliga pris och han exempelvis inte väntar sin död inom kort eller förordnar om att han skall få bo kvar i huset tills dess att han avlider kommer det troligtvis innebära att du, i framtiden, inte väntas återbära någonting alls till dina bröder.

Eftersom jag inte vet de specifika förhållandena i just ert fall kan jag inte ge dig ett fullständigt svar på din fråga. Ifall du behöver ytterligare hjälp är du varmt välkommen att antingen mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med någon av våra erfarna jurister. Lycka till!

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1267)
2021-09-20 Kränks min arvsrätt av att min far givit gåva
2021-09-19 min far har givit en gåva till min bror, kränks min arvsrätt?
2021-09-18 Vad händer med framtida arv när två av tre barn får en gåva?
2021-09-18 Försäljning till underpris - förskott på arv?

Alla besvarade frågor (95758)