Förskott på arv

2017-02-03 i Förskott på arv
FRÅGA
Min pappa har skänkt 500 000 kr var till mig och min syster i samband med att han hjälpte oss med våra bostadsköp. Han har sagt att detta är vårt arv, och att vi inte kommer få något mer sedan han gått bort. Måste detta vara nedskrivet i hans testamente för att vara giltigt eller räcker det med det muntliga?Sedan undrar jag även vad som sker om han nu skulle ha lån på denna summa som jag fått? Och arvsskatt, vilka regler finns där? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din situation beror på flera faktorer. Först och främst beror det på om din pappa har fler bröstarvingar än du och din syster. Jag utgår dock från att så inte är fallet. Pengarna ni nu fått klassas som förskott på arv enligt Ärvabalkens 6 kap 1 §. Huvudregeln är att er pappa kan testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap, men ni som bröstarvingar måste erhålla er laglott (50%). Om pengarna ni nu fått uppgår till hälften eller mer än hälften kan han då testamentera bort resterande kvarlåtenskap så att ni inte får mer vid hans död. Om pengarna däremot inte uppgår till hälften av hans kvarlåtenskap kommer ni dock ha rätt att ärva resterande laglott vid hans död. Arvet från er pappa beror även på om det föreligger någon efterarvsrätt från er mamma.

För att han ska få testamentera bort detta krävs ett formenligt testamente. Det kan ej vara muntligt utan kräver bland annat underskift och vittnen. För testamentes formkrav se 10 kap Ärvabalken här.

Om de pengar du har fått är lånade har din far inte rätt att utdela dessa som kvarlåtenskap och de kan då återvinnas till borgenären i enlighet med borgenärsskyddsregleringar. Arvsskatt föreligger inte i Sverige sedan 2004. För att göra en fullständig utredning av din situation rekommenderar jag dig att kontakta en jurist på Lawline, vilket du kan göra här.

Lycka till!
Vänligen,

Alexandra Teorell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1177)
2021-01-16 När utgör en gåva ett förskott på arv?
2021-01-10 Arvsskifte vid förskott på arv genom fastighetsöverlåtelser
2020-12-31 Förtida uttag på arv
2020-12-31 Kan dödsbodelägare begära att se min kontohistorik?

Alla besvarade frågor (88153)