Förskott på arv

Hejsan, har en fråga angående delning av dödsbo mellan tre syskon.

Tillgångarna som mina föräldrar efterlämnade sig var i både aktier och kontanta pengar.

Jag har sedan tidigare fått ett förtidsarv på ca 100.000kr.

Och när vi nu ska dela tillgångarna mellan syskonen så borde väl min del vara 100.000kr mindre än mina syskons eftersom jag fått det sedan tidigare.

Tillgångarna som mina föräldrar lämnade efter sig har ett gemensamt värde på 1,700,000kr.

Bör inte delning vara enligt följande;

1,700,000/3= 566,666

566,666-100,000=466,666

100,000/3=33,333

Syskon1: 566,666+33,333=599,999kr

Syskon 2: 566,666+33,333=599,999kr

Jag: 466,666+33,333=499,999kr

Eller har jag fel? Hur hade ni räknat ut det lättast?

Lawline svarar

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du har fått ett förskott på ditt arv, detta ska avräknas från din lott om inte något annat föreskrivits, 6 kap. 1 § ÄB. Hade inte du fått ett förskott hade tillgångarna uppgått till 1 800 000 kr, vilket hade inneburit att du och dina syskon skulle ha varit berättigade till 600 000 kr vardera.

Dina syskon har således rätt till 600 000 kr, medan du som redan fått ett förskott på 100 000 kr, har rätt till 500 000 kr.

Med vänliga hälsningar,


Jakob MelanderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning